Raspelo kod sv. Vida, Draganovec

Nedaleko mjesta na kojem se nekada nalazila kapela sv. Vida iznad Draganovca danas se nalazi masivno drveno raspelo na betonskom postolju. Na stražnjoj strani raspela utesana je godina 1994. što svjedoči o vremenu kada je ovo mjesto uređeno. No, prema svemu možemo zaključiti da je tada zamijenjen drveni križ i uređen okoliš, a da su Kristov korpus i lik Bogorodice od obojenog lima ipak stariji. Do raspela koje je ograđeno betonskom ogradom dolazi se s vinogradarskog puta preko dvije pristupne stepenice. Uz raspelo nalazi se i metalni jarbol za barjak. Pažnju prolaznika vjerojatno najviše privlači oblikovanje Kristovog korpusa na kojem se ističe modrina odjeće i žuta boja na aureoli. Svi dijelovi raspela zahtijevaju obnovu iako su glavni dijelovi zaštićeni valovitim limom iznad križa. Posvetu raspela je 1994. godine obavio pater Oktavijan Nekić, a sveta misa kod ovog raspela slavila se sve do izgradnje kapele sv. Vida.

Comments are closed.