Misija, vizija i vrijednosti kulturne ustanove

MISIJA Muzeja grada Koprivnice je biti muzejsko, kulturno, komunikacijsko i informacijsko središte Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, koje vodi sustavnu brigu o sabiranju, zaštiti, istraživanju, komuniciranju i izlaganju civilizacijskih, kulturnih, materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara Grada, Županije i šire i djelovati kao inicijator, organizator i realizator kulturne prakse koja se ishodi iz potreba, želja i mogućnosti uže i šire zajednice.

VIZIJA Muzeja grada Koprivnice je postati kulturni lider na području Grada koji će temeljem rezultata dosljednog stručnog muzejskog rada pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja, te snažno obilježiti identitet grada i okolice.Vizija predstavlja sliku idealne budućnosti, jasnu predodžbu budućih događaja, kao i dugoročni željeni rezultat unutar kojeg djelatnici imaju zadatak identificirati i rješavati probleme koji stoje na putu njezina ostvarenja. Cilj je postati moderna muzejska institucija čije je djelovanje temeljeno na interdisciplinarnom istraživanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine te na suvremenoj prezentaciji kulturnog dobra. Njezino djelovanje pridonositi će ukupnom razvoju regije i države kroz prihvaćanje kulture kao dinamičnog pokretača koji širi okvire kulturnog, društvenog i prirodnog razvoja. S obzirom na raznolikost sadržaja i interesa te prostornu dislociranost objekata cilj je optimalizacija rada te fizička i interesna homogenizacija. Vizija pokazuje jasan smjer kretanja organizacije i opisuje što Muzej grada Koprivnice želi ostvariti, a s obzirom na vremensku identifikaciju odnosi se na dugoročno razdoblje, odnosno na razdoblje od 15 do 20 godina. Želja Muzeja jest postati moderna muzejska institucija, prepoznata od lokalnog do internacionalnog konteksta, koja djeluje na principima interdisciplinarnog istraživanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine te na suvremenoj prezentaciji kulturnog dobra. Njezino djelovanje treba pridonositi ukupnom razvitku grada, regije i države, kroz dinamičnu kulturnu praksu koja utječe na cjelokupan društveni razvoj.

Vrijednosti kulturne ustanove motiviraju rad djelatnika i garantiraju postizanje izvrsnosti u ostvarenju zadanih ciljeva. Stručnost stručnog muzejskog rada u bavljenju materijalnom i nematerijalnom kulturnom Koprivnice i otpora i poštivanje okolice, u upravljanju zbirkama Muzeja grada Koprivnice, u kulturnim aktivnostima različitog sadržaja, u poslovanju i upravljanju Muzejom, u istraživanju i razumijevanju baštine te u jačanju identiteta Koprivnice, koprivničkog područja i Republike Hrvatske. Edukativnost formalnog i neformalnog obrazovnog okruženja, u kojem najširi spektar korisnika, bilo inicirano oticanje stvaranja ili ne, svoje slobodno vrijeme provodi na kvalitetan način (utvrđivanjem i proširivanjem poznatog, otkrivanjem, istraživanjem i doživljavanjem nepoznatog), te ga potiče na kritičko razmišljanje i pridonosi osobnom razvoju pojedinca, njegovom samopoštovanju te razvoju zajednice u cjelini. Usmjerenje na programe za djecu i mlade, jer se kod njih tek stvara pogled na svijet, razvija osobnost i društvena osviještenost. Komunikativnost muzejskih izložbi i drugih oblika prezentacije kulturne i prirodne baštine i suvremenih kulturnih otpora osmišljavanju sadržaja Grada Koprivnice, okolice i svijeta, uz korištenje suvremenih tehnoloških mogućnosti i interpretativnih praksi. U muzejskoj komunikaciji je potrebno iznalaziti nove mogućnosti prezentacije muzejskih predmeta i ukupne baštine, tražiti nove kontekste kao i načine kako se one mogu ispričati i izvan samoga muzeja u javnom prostoru grada, u školama i slično. Javnu sliku muzeja potrebno je jačati u suradnji s medijima, volonterima, prijateljima muzeja i s drugima. Naglaskom na komunikativnosti jača uključenost Muzeja Grada Koprivnice u suvremeni, društveni i kulturni život lokalne zajednice te se doprinosi njezinu razvoju. Posebnost muzejskog doživljaja u kojem će najširi spektar korisnika spoznavati povijest i stvarnost te poticanje stvaranja muzejskog okruženja upućivati na aktivan odnos prema njima. Time će se dobivati otvorena, samosvjesna i kritička jedinka spremna da, na temelju povijesnog iskustva, mijenja i oblikuje današnjicu i budućnost i, prije svega, da brani i razvija svoj i identitet zajednice u kojoj živi. Surađujući s najširim krugom partnera i suradnika (javna uprava, gospodarski sektor, baštinske ustanove, visokoškolske i znanstvene ustanove, turističke zajednice, strukovne udruge, ostale udruge građana, pojedinci – profesionalci najrazličitijih profila i amateri, volonteri…) planira, organizira i realizira brojne programe, te pri tome posebnu pažnju posvećuje stvaranju transparentnog suradničkog okruženja punog povjerenja. Rad Muzeja Grada Koprivnice očituje se u poštivanju ICOM-ovog Etičkog kodeksa i svih zakonskih normi Republike Hrvatske.

Muzej je usmjereni na podizanje kvalitete života stanovnika na području Koprivnice i okolice i privlačenje posjetitelja te na profesionalno povezivanje i umrežavanje s bliskim sektorima. On promiče:

• etički pristup u postupcima nabave, interpretacije i komunikacije muzejske građe,
• kolegijalnost i zajednički rad na općem dobru u području kulture i baštine,
• kreativnost i inovativnost, interkulturalni dijalog i kulturnu raznolikost,
• svijest o vrijednosti baštine o kojoj skrbe i osjećaj odgovornosti za istu,
• razvijanje multidisciplinarne suradnje s ostalim dionicima u sektoru.

Muzej doprinosi i svojim poslovanjem potiče:

• nesebično čuvanje, stvaranje i komuniciranje kulturnog i prirodnog naslijeđa u široj i užoj zajednici na inventivan i kreativan način,
• razvoj profesije i poboljšanje struke, razmjene znanja i međusobne suradnje,
• podizanje obrazovne razine zajednice, čuvanje i širenje posebnih vještina u užoj i široj zajednici koja je sagledana kao integralni dio povećanja sposobnosti stanovništva posebnim programima Muzeja,
• pridonošenje održivom razvoju u skladu s društvenim i kulturnim potrebama povezivanjem Muzeja s ostalim sektorima,
• aktivno sudjelovanje u raspravama o umjetnosti, kulturi i baštini, a posebno o radu muzeja i mu zejskih stručnjaka,
• poticanje institucionalne i vaninstitucionalne suradnje, te međunarodne kulturne suradnje.

Comments are closed.