Održan skup na temu stradanja Roma u Podravini tijekom Drugog svjetskog rata

Uz 81. obljetnicu uspostave logora Danica koja se obilježava 15. travnja, Muzej grada Koprivnice  je sa znanstveno-stručnim skupom u Galeriji Mijo Kovačić obilježio i svjetski dan Roma 8. travnja 2022. s temom Romi u Podravini i njihovo stradanje u Drugom svjetskom ratu. Organizatori skupa su Muzej grada Koprivnice i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, a na njemu je sudjelovalo 11 izlagača. Oni su svojim multidisciplinarnim pristupom koji ponajviše uključuje povjesničare, ali i etnologe i povjesničare umjetnosti pristupili temi logora Danica, stradanju Roma i općenito temama vezanima uz problematiku Drugog svjetskog rata na području Podravine. Skup su kratkim obraćanjima otvorili: ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Robert Čimin, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar Željko Holjevac, zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriž, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije Franjo Horvat te predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Koprivnice Rade Prosenjak.

Prvo izlaganje na skupu održao je povjesničar Hrvoje Petrić s istraživanjem povijesti Roma u ranom novom vijeku. Slijedilo je izlaganje etnologinje Vesna Peršić Kovač s predstavljanjem etnografske temom svakodnevnog života Roma prije Drugog svjetskog rata, a potom je povjesničarka umjetnosti Helena Kušenić prikazala primjere pojavljivanja Roma u djelima umjetnika hlebinske škole. Drugu sesiju otvorio je povjesničar iz Instituta za migracije i narodnosti Filip Škiljan koji je skupu predstavio svoja istraživanja na temu usporedbe stradanju Roma i Srba u Podravini u vremenu Drugog svjetskog rata. Temu rasnih zakona u Nezavisnoj državi Hrvatskoj predstavio je povjesničar s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Goran Hutinec, s naglaskom na njihova pravna, kulturna i povijesna izvorišta. Potom je viši kustos Đorđe Mihovilović iz JUSP Jasenovac predstavio jedinstvenu priču o slučaju Hrastina, gdje se jedna skupina ubijenih Roma dugo vremena pogrešno evidentirala kao židovska zajednica, iako su bili Sintska artistička grupa braće Winter. Povjesničarka i sociologinja Bibijana Papo Hutinec govorila je o razvoju obilježavanja kulture sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu na primjeru Jasenovca i drugih spomen područja. U posljednjoj sesiji govorio je viši znanstveni suradnik s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar Danijel Vojak s temom Roma u Podravini i njihovog stradanja u Drugom svjetskom ratu u razdoblju 1941.-1945. godine. Zatim je povjesničar Vladimir Šadek govorio o političkoj i ekonomskoj situaciji u Podravini uoči i na početku Drugog svjetskog rata, s posebnim osvrtom na uspostavu ustaškog logora Danica u Koprivnici. O Romima koji su bili zatočeni u logoru Danica govorio je povjesničar Nikola Cik te predstavio podatke sačuvani u matičnim knjigama i drugim povijesnim izvorima. Skup je završio izlaganjem nezavisnog istraživača Vladimira Miholeka o Romima na đurđevačkom području tijekom Drugog svjetskog rata s naglaskom na razloge zbog kojih su pošteđene određene skupine Roma radi njihove nezamjenjive uloge kovača u naseljima đurđevečke Podravine.

Cijeli skup obilježila je vrlo živa i kvalitetna rasprava koja se razvila između svake sesije, a u kojima su se mogle čuti brojne pohvale za organizaciju skupa. Organizatori su najavili da će sljedeće godine biti objavljen zbornik radova koji će, zajedno s održanim skupom, činiti poseban doprinos raspoznavanju povijesti jedne od najvećih, ali i najviše marginaliziranih društvenih skupina čija se povijest do sada slabije istraživala i poznavala. Skup je rezultirao novim spoznajama o povijesti Roma u Podravini, senzibilizirao je znanstvenu, stručnu i širu javnost za njihovo stradanje tijekom Drugog svjetskog rata.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.