Otvorena „1903. u Hrvatskoj“ u Brdovcu

U Muzeju Brdovec, u istoimenoj Općini, 5. travnja 2023. godine otvorena je izložba „1903. u Hrvatskoj“ nastala u suradnji 13 hrvatskih muzeja, a u povodu obilježavanja 120. obljetnice Hrvatskoga narodnog pokreta 1903. godine. Autorsku koncepciju izložbe potpisuje ravnateljica Muzeja Brdovca Silvija Limani koja je i inicirala izložbu prošle godine, a realizirati će se tijekom ove godine na lokacijama svih partnera u projektu. Radi se o izložbi na kojoj su prikazani događaji u krajevima od Primorja do Srijema koji su bili obuhvaćeni protumađarskim demonstracijama i nemirima 1903. godine. Cilj projekta je poticanje publike na usvajanje novih saznanja o tadašnjem Narodnom pokretu i njegova kontekstualizacija u okviru fenomena ustanaka početkom 20. stoljeća i u konačnici umrežavanje i dugoročna suradnja među baštinskim institucijama. U ime Muzeja grada Koprivnice svečanom otvorenju prisustvovao je Dražen Ernečić, suradnik na izložbi prilogom „Buna seljaka u podravskom selu Kunovec 1903. godine kao segment općeg protumađarskog narodnog pokreta“. Na izložbi kao i na samom svečanom otvorenju sudjelovali su muzeji i kustosi iz slijedećih ustanova – Muzeji Hrvatskog Zagorja, Samoborski muzej, Muzej grada Iloka, Muzeji grada Karlovca, Muzej Ivanić-Grada, Gradski muzej Varaždin, Muzej Brdovec, Gradski muzej Sisak, Gradski muzej Vinkovci, Gradski muzej Križevci, Gradski muzej Bjelovar i Muzej grada Crikvenice. Muzej grada Koprivnice će izložbu dopremiti u listopadu 2023. godine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.