Otvorene Pučke pobožnosti u naivi

U sklopu EU projekta reVITAlize od 20. kolovoza do 20. rujna 2021. godine u prizemlju Galerije Koprivnica predstavljena je mala izložba pukih pobožnosti kroz djela naivne umjetnosti. Umjetničku cjelinu čini raspelo uz dvije figure u podnožju, u molitvenom procesu koji se vezuje i uz slikovni prikaz nad raspelom. Životni ciklus zajednice nekad je bio neraskidivo vezan uz prirodne cikluse izmjene godišnjih doba koji su diktirali obavljanje poljoprivrednih poslova, ali i pratili određene svetkovine i blagdane. Polje utjecaja pučke pobožnosti iznimno je široko i kreće se od intimnog osobnog prostora do javnih površina. Kako bi uspjeh u obavljanju sadnje, žetve ili ubiranja plodova bio dodatno osiguran, simbole pobožne ili religijske konotacije nalazimo i na korištenim alatima ili predmetima za osobnu upotrebu koji su vrijednim radnicima pružali dodatnu snagu. Upravo stoga simboli se protežu i javnim prostorima kretanja do obradivih površina pa će se raspela ili kapelice naći u njihovoj blizini i/ili na raskrižjima puteva. Oni su ih, osim usrdnim molitvama vjernika prolaznika, štitili i samim svojim prisustvom, a posebno poštovanje im se upućivalo skidanjem kape ili šešira, znakom križa i kratkom tihom molitvom svaki puta kada bi se osoba našla u njihovoj blizini. Znak osobitog štovanja iskazivao se klečanjem i spuštanjem glave tijekom molitve. Molitva kao osnova, prapočelo i temelj svakog vjerovanja čest je motiv naivnih umjetnika ukazivanjem na važnost pobožnosti za duhovno zdravlje i preživljavanje. Tako će fokus često biti upravo na (hiperboliranim) sklopljenim šakama koje prebirući krunicu donose radost i smiraj čovjeku – u oblim, zatvorenim, gotovo uglačanim volumenima Dragice Belković ili bogato ukrašenom skulpturom grozdolikih formi Mate Generalića. Seljaci u središtu simetrične kompozicije Josipa Horvata – Ždalskog upravljaju ruke k nebu, prekidajući žetvu za podnevnu molitvu i zagovor i zahvalu za hranu koju se spremaju objedovati. Likovi su prikazani plošno i simplificirano s naznakom psihološke karakterizacije kroz naglašene linijske elemente koji otkrivaju umor i izmoždenost težinom poljodjelskog života.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.