Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice

Na temelju članka 39.,40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 26. stavka 7. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj: 61/18, 98/19, 114/22) i članka 35. stavka 2. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018, 350/2020, 387-4/2021), Upravno vijeće Muzeja grada Koprivnice na sjednici održanoj 09.02.2024. donijelo je odluku kojom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Koprivnice

Ravnateljem/ravnateljicom Muzeja grada Koprivnice može se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba:
– koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
– najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
– koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a za ravnatelja/ravnateljicu.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješuje Osnivač, na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja grada Koprivnice.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Nastavite čitati

Zatvaramo DAB ’23. uz razgovor o umjetnosti i dizajnu

Ususret zadnjem tjednu izložbe želimo Vam zahvaliti što ste se u velikom broju posjetili najnovije izdanje Drava Art Biennala. Zato za kraj pripremamo opušteno druženje u Galeriji Koprivnica, 8. 2. u 17 sati uz razgovor s autorima ovogodišnjeg vizualnog identiteta. Studenti Medijskog dizajna Sveučilišta Sjever Nadja Orkić i Denis Jakupi predstavit će svoje iskustvo sudjelovanja na DAB-u te ispričati kako je raditi u timu, surađivati s profesorima, kustosima, umjetnicima, koje su razvojne faze nastanka vizualnog identiteta, ali i izazovi s kojima su se susreli. Vizualni identitet prati glavnu temu DAB-a ’23. Nestanak vode: apokalipsa ili prilika, a nastao je pod mentorstvom doc. art. Luke Borčića i doc. art. Nike Mihaljevića. Finalna verzija oblikovno se vezuje na elemente vizura obale nakon poplava/suša. Uz to nosi futuristički naboj ispunjen melankolijom potencijalne distopije, ali i razigranost, svjetlinu, fluidnu prepuštenost s povjerenjem u (civilizacijski) pozitivan skok i napredak. Rješenje u sebi spaja glavne postulate DAB-a koji uključuju: suvremenost u oblikovanju i izričaju; inovativnost, kreativnost i pomak od ustaljenog i očekivanog; vezanost uz lokalno, ali značenjski univerzalno. Odabir tipografije hrvatskog dizajnera Nikole Đureka dodana je vrijednost cjelokupnom identitetu jer osim što podržava i potiče korištenje i promociju domaćih kreativaca, korespondira s duhom (nekadašnjih) vremena i prostora podsjećajući na tipografska rješenja progresivnih i suverenih strujanja Galerije Koprivnica s kraja 1970-ih ili 1980-ih godina koja zaslužuju biti „probuđena“ i ponovno oživljena. Više o svemu saznajte u razgovoru kojeg moderiraju kustosice Helena Kušenić i Maša Zamljačanec. DAB nastavlja svoje putovanje prema Osijeku (29. 2. – 7. 4.), a onda ujesen i prema Slavonskom Brodu. Pozdravimo ga zajedno! Nastavite čitati

Noć muzeja 2024

Hrvatsko muzejsko društvo organizira devetnaesti put manifestaciju Noć muzeja, koja će se održati u petak 26. siječnja 2024. godine, u suradnji s brojnim hrvatskim muzejima i drugim baštinskim, znanstvenim i obrazovnim institucijama. U skladu s pozitivnom praksom i ostvarenim uspjesima prethodnih, stvarnih i digitalnih varijanti ove popularne manifestacije, očekujemo i devetnaestoj u Noći muzeja veliki odaziv publike. Ovogodišnje izdanje koncipirano je kao dinamična manifestacija s fokusom na važnu ulogu muzeja u zajednici i posebno u tom kontekstu razvoj Nove publike, novih programa i razvoj muzeja, na dobre i pozitivne muzejske prakse, različite suradnje muzejskih i drugih institucija s organizacijama civilnog društva, razmjenu znanja i općenito razvijanje partnerstva.

Tema devetnaeste Noći muzeja je – MUZEJI I NOVA PUBLIKA, odgovarajuća je u vremenu traženja novih generacija za inovativnim i kreativnim muzejskim sadržajima, u kojima će i sami sudjelovati i temama koje će angažirano odgovoriti na sve zahtjevnije izazove novih generacija i vremena u kojem živimo. Traženje muzejskih stručnjaka za adekvatnim programima, modelima suradnje i prezentacije sadržaja u kojima će različiti segmenti publike zadovoljiti svoje potrebe, nakon različitih kriza koje su prošle ili kojima svjedočimo, klimatskih promjena, održivog i uravnoteženog razvoja, te različitih izazova i nesigurnosti s jedne strane i potrebe čovjeka za novim spoznajama, doživljajima, edukacijom i u konačnici zabavom s druge strane. U tom smislu utjecaj muzeja u stvaranju Nove publike ili na formiranje stavova novih generacija o globalnim temama čovječanstva je ogromno, kao i tema važnih za opstojnost i održivi razvoj lokalnih zajednica. U jednom dijelu svijeta najrazvijenijih, svjedočimo otvaranju spektakularnih novih muzejskih zgrada i sadržaja, u kojima već umjetna inteligencija zauzima svoje mjesto u prezentaciji. Na potpuno drugoj strani, svjedoci smo velikih migracija stanovništva, koje traži nove životne prilike nakon ratnih sukoba i nesigurnosti, u kojima nerijetko pored ljudskih stradanja, meta su često ciljana uništavanja povijesne i kulturne baštine. Program u nastavku… Nastavite čitati

Predstavljanje Podravskog zbornika u Ludbregu

Ovogodišnji Podravski zbornik predstavljen je 21. prosinca 2023. godine i u Centru svijeta. Grad Ludbreg od samog je početka partner u izdavanju male podravske enciklopedije. Član Uredništva Milivoj Dretar ukratko je opisao uobičajenu proceduru prikupljanja članaka i priloga, uredničke poslove te samu pripremu tiska Zbornika. U 49. broju ludbreški je kraj zastupljen s tri teme. Publici se predstavila autorica Lovorka Štimac-Dedić, arheologinja u Gradskom muzeju Varaždin, s temom Hrastovsko – Vučje grlo, ostaci antičke opekarske radionice. U suradnji s Jere Drpićem iz Instituta za arheologiju, opisala je važnost tog arheološkog nalazišta koje je svojedobno antičku Ioviu Botivo opskrbljivalo opekom. Jelena Koprek iz Muzeja grada Ludbrega osvrnula se na arheološki nadzor kod cinktora župne crkve Presvetog Trojstva u Ludbregu. Prilikom istraživanja pronađeni su vrijedni materijalni dokazi sahranjivanja u dvorištu crkve iz 10. i 11. stoljeća. Zadnja tema posvećena je posljednjim vlastelinima Slanja. To selo u općini Martijanec stoljećima je bilo sjedište samostalnog posjeda u vlasništvu obitelji Patačić, Ernušt, Beroldingen, Daubachy de Dolje i Lambert. Upravo je grof Lambert početkom 20. stoljeća Slanje pretvorio u industrijski centar ovog dijela Podravine. Članak su predstavili autori Marijan Tkalčić i Milivoj Dretar. Ludbreški pjesnik Aleksandar Horvat interpretirao je pjesme “Nokturno”  Martina Barberica, “Tam de je Slonje” Milivoja Dretara i tekst o akademiku Dragutinu Feletaru kojem je posvećen ovaj broj. Sve prisutne na kraju je pozdravio Stjepan Stjepić, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice “Mladen Kerstner” Ludbreg.

Radno vrijeme galerija za blagdane

Poštovani i dragi prijatelji Muzeja grada Koprivnice!

Koristimo priliku da vam se zahvalimo za svu podršku tijekom protekle godine, kao i da vam zaželimo radostan Božiće i svu sreću u novoj 2024. godini. Kako je došlo vrijeme da se i muzealci malo odmore, tako će u vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana doći će do privremene promjene radnog vremena Galerije Mijo Kovačić i Galerije Koprivnica, odnosno u razdoblju od 23. prosinca 2023. do 7. siječnja 2024. godine  bit će otvorene za posjetitelje na sljedeći način:

1. subota 23.12.2023. – od 10 do 14 sati
2. nedjelja 24.12.2023. (Badnjak) – ZATVORENO
3. ponedjeljak 25.12.2023. (Božić) – ZATVORENO
4. utorak 26.12.2023. (sv. Stjepan) – ZATVORENO
5. srijeda 27.12.2023. – od 7 do 15 sati
6. četvrtak 28.12.2023. – od 7 do 15 sati
7. petak 29.12.2023. – od 7 do 15 sati
8. subota 30.12.2023. – od 10 do 14 sati
9. nedjelja 31.12.2023. (Stara godina) – ZATVORENO
10. ponedjeljak 1.1.2024. (Nova godina) – ZATVORENO
11. utorak 2.1.2024. – od 7 do 15 sati
12. srijeda 3.1.2024. – od 7 do 15 sati
13. četvrtak 4.1.2024. – od 7 do 15 sati
14. petak 5.1.2024. – od 7 do 15 sati
15. subota 6.1.2024. (Sveta tri kralja) – ZATVORENO
16. nedjelja 7.1.2024. – ZATVORENO

Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama i Galerija skulptura Ivan Sabolić u Peterancu bit će zatvorene na Badnjak, Božić i blagdan sv. Stjepana te Staru i Novu godinu.

 

Poziv na usmenu provjeru sposobnosti kandidata

Na službenoj internet stranici i oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice te stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11.12.2023. godine objavljen je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik za računovodstveno-upravne poslove-ponovljeni postupak (1 izvršitelj, VSS) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu zaključno sa 20.12.2023. godine do 12,00 sati neovisno o načinu dostave.
Dana 21.12.2023. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je utvrđeno kako usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto stručni suradnik za računovodstveno-upravne poslove može pristupiti dvoje (2) kandidata čije su prijave pravovremene, uredne i ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.
Usmena provjera sposobnosti kojim se kandidati pozivaju u daljnji postupak provedbe natječaja zakazana je za 3.1.2024. godine (srijeda) u Galeriji Mijo Kovačić, Koprivnica (Zrinski trg 9, prizemlje, Koprivnica) u 10,00 sati. Kandidati koji mogu pristupiti usmenoj provjeri sposobnosti o tome su obavješteni elektroničkom poštom, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne, uredne ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja dostavit će se pisana obavijest. Nastavite čitati

Središnja muzejska zgrada uskoro kreće u cjelovitu obnovu

Ove jeseni stigle su lijepe vijesti za središnju muzejsku zgradu na Trgu dr. Leandera Brozovića, koji je ime dobio po njenom osnivaču i prvom direktoru Muzeja grada Koprivnice, a na sveopće zadovoljstvo svih muzealaca koji su ovo čekali više od pola stoljeća. Naime, nakon što su u protekle dvije godine uspješno odrađeni radovi na rekonstrukciji krovišta (sredstva Ministarstva kulture i medija i Grada Koprivnice) te hidroizolacije i uređenja podrumskih prostorija kroz EU projekt reVITAlize (sredstva Europske komisije i Grada Koprivnice), u 2024. će započeti cjelovita energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice financirana sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO.C6.1.R1-I3.01.0005) temeljem zaključenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva kulture i medija, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Muzeja grada Koprivnice od 3. listopada 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.560.101,47 EUR, od čega je iznos prihvatljivih (bespovratnih) sredstava 1.313.977,46 EUR stići iz nacionalnog proračuna, a ostatak će se osigurati u gradskom proračunu. Nastavite čitati

Dođite na Igru u Hlebine

U petak, 15. prosinca 2023. godine, u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama otvorena je skupna interdisciplinarna izložba IGRA. Izložba je produkt žiriranog odabira radova danas aktivnih (naivnih) umjetnika s područja Podravine i Međimurja. Radove su odabrale kustosice Muzeja grada Koprivnice (Helena Kušenić, Maša, Zamljačanec), Muzeja Grada Preloga (Iva Kožnjak) te stručne suradnice Mihaela Cik i Marija Generalić. Vesna Peršić Kovač odabrala je i pripremila etnografski aspekt izložbe, dok vizualni identitet Draženke Jalšić Ernečić u priči isprepliće i fotografski fundus koprivničkog muzeja. Tako ovo postaje izložba koja nudi prilike umjesto da inzistira na uskoj temi. Izložbu su ukratko predstavile članice žirija – Helena Kušenić, Maša Zamljačanec i Marija Generalić. Izložba je realizirana sredstvima Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice, a ostaje otvorena do 15. veljače 2024. godine. Dođite na Igru u Hlebine! Nastavite čitati

Otvoren DAB23

Drava Art Biennale (DAB) kao grupna izložba bijenalnog karaktera pokrenut je 2013. godine na temeljima Drava Art Annala Koprivnica (2003. – 2007.), a okrenut je umjetnicima koji tematiku vode propituju u skladu s godišnjim temama određenim otvorenim pozivom umjetnicima. Novo izdanje DAB-a otvoreno je u Galeriji Koprivnica u srijedu, 13. prosinca 2023. godine u 18 sati.

O dosadašnjim izdanjima u proteklih 10 godina postojanja govorila je kustosica Maša Zamljačanec. Kustosica Helena Kušenić govorila je o najnovijem izdanju izložbe. Prisutne je pozdravio i ravnatelj Muzeja grada Koprivnice dr. sc. Robert Čimin, a izložbu je otvorila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Uz otvorenje održan je i spokenword performans Josipa Ivančića – i. j. Pina – kao sastavni dio izložbe. Ovogodišnji DAB okuplja 16 suvremenih umjetnika koji kroz već prepoznatljivu heterogenost tehnika, materijala, izraza i pristupa stvaraju homogenu cjelinu onoga što jest ili bi moglo postati naša stvarnost ako vode nestane. U DAB-u ’23. sudjeluju: Nikolina Butorac i Gail Hocking, Ana Sobota, Valentina Damjanović, Josip Pratnemer, Ivan Midžić, Andreja Krušelj Pavličić, Irena Sabolović, Davor Mezak, i. j. PinO – Josip Ivančić, Dubravko Kuhta, Renata Ladović Meštrović, Nataša Takač, Vedran Ružić, Alem Korkut, Iskra kolektiv. Autori se predstavljaju u formi fotografija, videa, spokenword performansa, interaktivnog devicea, instalacija, objekata, ali i skulpture, keramike, knjige, pa i specifičnog nakita. Kroz radove umjetnici se bave pitanjem (potencijalnih) ekoloških katastrofa, klimatskim promjenama kroz estetizaciju užasa nudeći distopijske vizije budućnosti i podsjećajući na kontemplaciju, mir, meditativni potencijal sadržan u memoriji vode. Nastavite čitati

Ropotarnica – novi edukativni program

Ove jeseni Muzej grada Koprivnice pokrenuo je novi program za mlade posjetitelje – Ropotarnica – kojeg je osmislila pedagoginja Maša Zamljačanec. Ropotarnica je osmišljena kako bi se razvijala kulturna publika od samog početka obrazovanja, nižih razreda osnovne škole, a polaznici će naučiti što jest kulturna baština je i što može biti.

Ropotarnica je nekad bila prostorija u kući u koju se moglo odlagati izrabljene predmete. Oni su bili napravljeni da bi se čovjek njima dugo služio, a nakon toga, mogli su se koristiti njihovi dijelovi. Dovoljno je samo pogledati kako su nekada izgledali radio-aparati ili televizori, veliki predmeti koji su se mogli koristiti desetljećima, a u njima su bile iskoristive žice koje bi mogle služiti barem još toliko. Suvremeno doba promijenilo je izgled i namjenu stvari pa se danas pitamo čemu bi u naše vrijeme jedna takva prostorija mogla služiti. Ona danas može biti prostor susreta i priča o tome kako nas je prošlost dovela do suvremenosti, o tome kako su se nekad vlastitim rukama proizvodili uporabni predmete svakodnevnog života i koliko je bilo bitno nešto što se danas podrazumijeva i možda nam se čini jednostavno. Naziv programa je simbolički, predstavlja ropotarnicu prošlosti, skup predmeta, vještina i običaja, ali uključuje i „pravu“ ropotarnicu – u ovom slučaju nije riječ o prostoriji, već o velikoj drvenoj škrinji koja je također obrtnički rad, a koristi se u ovom programu da bi posjetitelji otkrivali što se sve moglo naći na jednom takvom mjestu. Nastavite čitati