Počela istraživanja na lokalitetu Torčec – Međuriće 6

U ponedjeljak, 21. listopada 2019. godine, započela su probna arheološka istraživanja položaja Međuriće 6 kod Torčeca. Radi se o položaju koji je otkriven od strane Ivana i Zlatka Zvijerca iz Torčeca, a dio je veće cjeline položaja (Međuriće 1 – 9) koja se nalazi na prostoru omeđenom potocima Vratnec i bivšim glavnim tokom potoka Gliboki. S obzirom na konfiguraciju terena, pretpostavlja se kako je prostor Međurića u jednom trenutku funkcionirao i kao riječna ada.

Tijekom dugogodišnjih terenskih pregleda na položaju Međuriće 6 prikupljena je veća količina ulomaka keramičkih posuda koji su ukazivali na činjenicu da su na ovom položaju nekad funkcionirala naselja iz razdoblja starijeg željeznog doba te ranog srednjeg vijeka. Upravo su na temelju navedenih površinskih nalaza 2007. godine otvorene prve probne arheološke sonde. Cilj spomenutih istraživanja, koja su vođena od strane dr. sc. Saše Kovačevića iz Instituta za arheologiju, za potrebe izrade doktorske disertacije, bilo je istraživanje dijela naselja iz starijeg željeznog doba kako bi se prikupili ulomci keramičkih posuda iz zatvorenih arheoloških konteksta, zajedno s uzorcima životinjskih kostiju, ugljena i zemlje koji bi omogućili užu dataciju položaja i njegovu usporedbu s lokalitetima starijeg željeznog doba, istraživanima od strane voditelje iskopavanja, u okolici Zbelave i Špišić Bukovice. Tijekom navedenih istraživanja, uz nalaze objekata iz starijeg željeznog doba, otkriven je i jedan ranosrednjovjekovni grob ukopan u jamu iz starijeg željeznog doba. Upravo je nalaz ovog groba bio povod ovogodišnjih istraživanja čiji je cilj utvrditi je li navedeni nalaz groba usamljeni ukop, ili se na tom položaju nalazi ranosrednjovjekovno groblje.

Za potrebe utvrđivanja ove pretpostavke prvog je dana istraživanja otvorena arheološka sonda površine od oko 200 m². Trenutno se radi na poliranju sonde, te utvrđivanju i dokumentaciji arheoloških struktura nakon čega će započeti njihovo istraživanje. Sredstva za realizaciju ovog programa osigurali su općina Drnje i Koprivničko-križevačka županija, na čemu im se najsrdačnije zahvaljujemo. Istraživanja će potrajati nekoliko dana, a njihov se završetak očekuje do 31. listopada 2019. godine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.