Počeli su radovi na E19

Prošlog tjedna dovršeni su imovinsko-pravni poslovi na uknjiženju vlasništva nekretnine na adresi Esterova 19 u Koprivnici kojim je Grad Koprivnica ušao u njen posjed. U sklopu Međunarodnog dana muzeja na temu „hiperpovezanosti“ Muzej je potom inicirao sklapanje Sporazuma o poslovnoj suradnji s Gradom Koprivnica kao vlasnikom i 6 projektantskih ureda iz Koprivnice (CoArt, Elit Biro, Acta-Arh, Petgrad, Energetika i Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Kristijan Šimunija) te geodetskim uredom iz Đurđevca (Geoconsult-MTM) pred javnosti zaključenim 17. svibnja 2018. godine, a kojim je definirana nenaplatna izrada Projektne dokumentacije.

Bila je to osnova za daljnje radove i aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije, a u kojoj se Muzej grada Koprivnice obvezao izraditi virtualni 3D snimak trenutnog stanja zgrade, Konzervatorski elaborat i potom Projektni zadatak. Među nabrojanim prvi je posao već dovršen, drugi je započeo 21. svibnja 2018. godine, a na temelju kojih će se u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Bjelovaru odrediti smjer izrade Projektnog zadatka.

Nositelj izrade Konzervatorskog elaborata jest Muzej grada Koprivnice, a sastoji se od povijesne valorizacije nekretnine i užeg prostora te konzervatorsko-restauratorskih sondažnih istraživanja. Prvi je dio povjeren muzejskog pedagoginji Maši Zamljačanec, a drugi tvrtki Špatula iz Varaždina koja posjeduje dopuštenje Ministarstva kulture za radove na nepokretnim kulturnim dobrima. Naime, putem 20-25 sondi dobit će se podaci o arhitektonskim elementima koji nisu uočljivi površinski pregledom, faznosti gradnje zgrade te potencijalnim zidnim oslicima. Sve navedeno potrebno je kako bi se zgrada baštinski valorizirala te kako bi njena buduća obnova bila izvedena prema načelima zaštite kulturne baštine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.