Počinje 2. sezona arheoloških istraživanja lokaliteta Koprivnički Ivanec – Log-Parag I

U ponedjeljak 22. srpnja 2019. godine započet će druga sezona sustavnih arheoloških istraživanja višeslojnog lokaliteta Koprivnički Ivanec – Log-Parag I. Radi se o lokalitetu koji je dio većeg kompleksa koji se, na zasad pet evidentiranih položaja, proteže uz južnu obalu nekadašnjeg toka potoka Gliboki. Sam je kompleks izuzetno zanimljiv i bogat, a o dugotrajnosti njegova funkcioniranja i privlačnosti položaja koji su zaposjedani svjedoče prikupljeni površinski nalazi keramike koji se datiraju kroz 3000 godina, od srednjega brončanoga doba do kasnoga srednjega vijeka.

Tijekom prošlogodišnje kampanje istražen je dio antičkoga i ranosrednjovjekovnoga naselja, a potvrđeno je i da su na položaju, tijekom ranosrednjovjekovnoga razdoblja, funkcionirale peći za taljenje željezne rude, čije se istraživanje na prostoru Podravine, odvija u sklopu projekta TransFER, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Cilj ovogodišnjih iskopavanja jest ubikacija i istraživanje naselja iz razdoblja kasne antike, čije se postojanje na ovom položaju pretpostavlja na temelju prikupljenih površinskih nalaza, te istraživanje ranosrednjovjekovnih peći za taljenje željezne rude. Uz navedene ciljeve, ukoliko rezultati iskopavanja omoguće, pokušat će se i definirati prostorni raspored i međusobni odnos naselja iz različitih vremenskih perioda na ovom položaju, od mlađega željeznoga doba do ranoga srednjega vijeka.

Istraživanja se planiraju izvoditi do početka kolovoza, a financijska sredstva za njihovu realizaciju osiguralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Općina Koprivnički Ivanec i Koprivničko-križevačka županija.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.