Podobnost, represija, oskudica, uzlet, bunt

U utorak 29. studenoga 2022. godine od 18,00 sati u koprivničkoj Galeriji Mijo Kovačić održat će se predstavljanje knjige Željka Krušelja: Podobnost, represija, oskudica, uzlet, bunt – Koprivnica u socijalističkom razdoblju u očima lokalnih medija (1945. – 1990.). Knjiga se temelji na istraživanjima arhivske građe političkih, izvršnih i sudskih tijela grada i kotara Koprivnica od druge polovice 1945. pa sve do 1990., kao i detaljnom iščitavanju lokalnih tiskovina (Glas Podravine i Prigorja, Koprivnički tjednik) koje su izlazile u višedesetljetnom razdoblju. Težište je autor postavio na analiziranju i dokumentiranju uvjeta života i rada običnih građana Koprivnice i okolice. Preliminarna su istraživanja pokazala tadašnju ideologizaciju svih domena društvenog i javnog djelovanja, veliku razinu represije prema svim stvarnim i potencijalnim političkih i klasnim neprijateljima, kao i vrlo uočljivo neimaštinu, nemalim dijelom i neupitno siromaštvo, u rasponu od nestašice svih vrste hrane, odjeće, vozila i energenata pa do kroničnog manjka stambenih i javnih prostora te svakovrsnih kućnih i uredskih potrepština. Posebna je pozornost usmjerena na reakciju komunističkih vlasti na rašireni šverc svakovrsne robe, inače jedinu mogućnost osiguravanja temeljnih životnih potrepština, te na brojne oblike gospodarskog kriminala. Analizirani su i uvjeti u kojima tada djeluje školstvo, zdravstvene i socijalne ustanove, komunalne službe, ugostiteljstvo i javni prijevoz, Naposljetku, primjeren će prostor dobiti razne kulturne i sportske aktivnosti, jer upravo one vremenom postaju i ponajbolji indikator političkog raspoloženja javnosti, ali i razine ljudskih prava i sloboda. Kasnije dolazi do gospodarskog uzleta s razvojem prehrambene kompanije Podravka, a potom i određenog društvenog bunta susrete i LOK 1970-ih i 1980-ih godina. U jednom od posebnih poglavlja donosi se osvrt na Šodericu i medijsku sliku te „podravske rivijere“ te onodobni razvoj turističkih potencijala „podravskog mora“, opet kroz prizmu tiskanih lokalnih medija. Posljednje poglavlje donosi prijepis 40-ak novinskih članaka iz 1950-ih uz faksimile istih. Kroz prvih 7 poglavlja korištene su bogate arhive fotografija Ive Čičina Mašanskera, akademika Dragutina Feletara i Muzeja grada Koprivnice.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.