Ostalo

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu u PDF formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu u CSV formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu u PDF formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu u CSV formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu u PDF formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu u CSV formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu u PDF formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu u CSV formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu u PDF formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu u CSV formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu u PDF formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu u CSV formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu u PDF formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu u CSV formatu
Upitnik za samoprocjenu

Popis donacija za 2015. godinu
Popis donacija za 2016. godinu
Popis donacija za 2017. godinu
Popis donacija za 2018. godinu
Popis donacija za 2019. godinu
Popis donacija za 2020. godinu
Popis donacija za 2021. godinu
Popis donacija za 2022. godinu

Comments are closed.