Izrada projektne dokumentacije

Muzej grada Koprivnice, Trg Dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica, OIB: 26066765805,  objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet  javne nabave –  Izrada projektne dokumentacije za obnovu i građevinsku sanaciju budućeg muzejsko-galerijskog prostora Donacije dr. Vladimir Malančec Koprivnica.

Rok za dostavu dokumentacije za nadmetanje sa prilozima je   14. 10.2013. g. do 12:00 sati.
Dokumentacija se ne naplaćuje, a  istu možete preuzeti ovdje:
Dokumentacija za nadmetanje
Prilozi dokumnetacije
Projektni zadatak
Poziv na nadmetanje

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u elektronskom obliku i na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javni natječaj je završen.

Comments are closed.