Izrada umjetničkog rješenja

Grad  Koprivnica, na temelju Odluke Gradonačelnice, KLASA: 612-01/13-01/06 URBROJ: 2137/01-04/4-13-7 od  23. rujna 2013. raspisuje  javni, otvoreni i anonimni  natječaj  za  izradu  umjetničkog  rješenja Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu s područja Grada Koprivnice i rješenja uređenja neposrednog okoliša na lokaciji Florijanski trg u Koprivnici.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje: Natječaj

Javni natječaj je završen.

Comments are closed.