Natječaj za stručno osposobljavanje

KUSTOS/KUSTOSICA

Radno mjesto

Broj: 1352853

Mjesto rada: KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 14.6.2016

Natječaj vrijedi do: 21.6.2016

Posloprimac

Potrebna zvanja: Povijest (jednopredmetni); smjer: nastavnički

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Vozački ispit: Kategorija B

Ostale informacije:
Opis poslova:
– Sustavno prikuplja, sređuje i čuva muzejsku povijesnu građu i dokumentaciju,
– Obrađuje muzejsku građu: determinira, inventira i katalogizira muzejske predmete,
– Obrađuje i inventira knjižnu građu,
– Pruža stručne naputke iz djelokruga rada vanjskim korisnicima,
– Daje muzejsku građu na korištenje, uvid i posudbu u skladu s zakonskim propisima,
– Sudjeluje u izradi koncepcije za postav izložbi prema programima izložbene djelatnosti Muzeja,
– Istražuje i obrađuje pojedine teme iz područja povijesti i knjižničarstva,
– U suradnji s mentorom piše predgovore kataloga za pojedine izložbe,
– Održava javna predavanja u muzeju ili izvan njega,
– Održava stručne veze s srodnim ustanovama i pojedinim stručnjacima u svrhu razvijanja i razmjene stručnih iskustava,
– Sudjeluje u stručnim skupovima,
– Sudjeluje u radu s tehničkim i stručnim osobljem, nadzire i kontrolira preventivnu zaštitu muzejske i književne građe, konzerviranje, restauriranje i fotografiranje muzejskih predmeta, te njihov smještaj i čuvanje u zbirkama ili muzejskim spremištima,
– Evidentira materijal spomeničke vrijednosti, koji se nalazi u državnom ili privatnom posjedu, a značajan je za Muzej,
– Odgovara za povjerenu zbirku na čuvanje i vodi brigu o doniranim predmetima,
– Sudjeluje u radu Stručnog vijeća bez prava odlučivanja,
– Radi i druge poslove po dogovoru i uputi ravnatelja i mentora,
– Priprema radnje za polaganje stručnog ispita za kustosa.

Uz prijavu na natječaj, kandidat prilaže slijedeće dokumente:
-diplomu o završenom školovanju (kopiju, za koju će dostaviti izvornik prilikom razgovora)
-potvrdu o radnom stažu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu
-uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
-životopis

Osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih s do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
Naknada za trošak prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kuna.

Poslodavac

Poslodavac: MUZEJ GRADA KOPRIVNICE

Kontakt:
• osobni dolazak: KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 9
• najava na telefon: 048 622307
• e-mailom: info@muzej-koprivnica.hr

 

 

Obavijest i upute kandidatima SOZR
Odluka o izboru kandidata SOZR

Comments are closed.