Pregled arheoloških istraživanja u Podravini tijekom 2013.

Godina 2013. gotovo je na izmaku, a među arheolozima će ostati zapamćena po najvećem broju provedenih iskopavanja još tamo od 1979. godine. Naime, tada su istraživani Sv. Petar Ludbreški, Novačka – Gradina, Koprivnički Bregi – Seče, Kunovec Breg – rimska nekropola, Đelekovec – Ščapovo i Koprivnička Rijeka – Rudina; lokaliteti vrlo raznoliki prema vremenskoj i sadržajnoj odrednici. Ove je godine istraživano na 5 srednjovjekovnih lokaliteta tijekom gotovo 100 terenskih radnih dana, od čega je 3 istraživanja proveo Muzej grada Koprivnice (Robert Čimin, kustos): Mekiš – Zgruti, burg Kamengrad u Starigradu i koprivnički bedemi, a Institut za arheologiju iz Zagreba je proveo istraživanja na položaju Sušine kod Virja (dr.sc. Tajana Sekelj Ivančan) i Cirkvišče kod Torčeca (dr.sc. Siniša Krznar).

 

1. Mekiš – Zgruti, selište iz razvijenog i kasnog srednjeg vijeka

Na poziv Općine Podravske Sesvete Muzej grada Koprivnice proveo je arheološka istraživanja u razdoblju od 10. do 19. travnja. Istražena je sonda površine oko 520 m², a ukupno je prepoznato i istraženo 65 jamskih objekata koji preliminarnim rezultatima datiraju od sredine 12. st. pa sve do kraja 15. st. Najveći broj jamskih objekata spada u stambenu namjenu (poluzemunice), a postojao je i određeni broj otpadnih i radnih jamskih objekata uz nekoliko mogućih nadzemnih objekata. Zanimljivo je kako je to selo nastanjeno u kontinuitetu preko 300 godina, a pojedini importirani nalazi stolne keramike ukazuju i na određeni status i položaj.

 

2. Burg Kamengrad u Starigradu, kasnosrednjovjekovna utvrda

Nakon gotovo 30 godina pokrenuta su arheološka istraživanja na Kamengradu u Starigradu!  U razdoblju od 1982. do 1984. provedena su iskopavanja pod vodstvom Željka Deme (AMZ) i uz pomoć Zorka Markovića (MGKc). Nova istraživanja provedena tijekom duge ljetne kampanje imala su za cilj utvrđivanje stanja arhitekture (zidovi) poradi planiranja budućih radova. Uz pomoć javnih radova Muzeja grada Koprivnice i podravskih studenata arheologije prepoznati su posljednji ostatci nekad velebnog kraljevskog grada. Budući da zidovi nisu očuvani u stupnju potrebnom za turističku prezentaciju, po dovršetku istražnih i dokumentacijskih radova, skromni ostatci temelja burga su zaštićeni drvenom oplatom i zatrpani zemljom tijekom rujna kako bi se barem očuvali u današnjem stanju.

 

3. Koprivnički bedemi, renesansna tvrđava

Sredinom listopada 2013. nastavljena su arheološka iskopavanja na koprivničkim bedemima budući da ista nisu dovršena protekle godine. Cilj radova jest prikupljanje podataka potrebnih za izvedbu glavnog projekta revitalizacije zgrade Gradskih vratiju s drvenim mostom i istovremenog tzv. Đurđevačkog bastiona iz starije faze koprivničke tvrđave podignutih između 1579. i 1584. godine. Na površini od oko 800 m2  tlocrtno je prepoznat položaj uške bastiona iz starije faze koprivničke tvrđave, a dobiveni su i brojni novi podatci o načinu gradnje (dubina drvenih oblica, stupanj pokosa drveno-zemljanog nasipa, razina opkopa i stajaće vode itd.). Bliže Oružanskoj ulici nastavljeno je i s istraživanjem nosača drvenog mosta putem čijih će se ostataka pokušati rekonstruirati izvorni izgled. Starija faza koprivničke tvrđave s drvenim mostom i bedemima građena je pod vodstvom palira Andrea Maderne, a traje svega 30-ak godina kada je tvrđava preoblikovana u tzv. staronizozemsku fortifikaciju s produbljivanjem jarka (opkopa), stvaranjem predbedema, podizanjem glavnog bedema i dogradnjom revelina.

 

4. Virje – Sušine/Volarski breg, višeslojno naselje sa srednjovjekovnom metalurškom djelatnošću

Položaj Volarskog brega sjeverno od Virja istražuje se već duži niz godina pod vodstvom dr.sc. Tajane Sekelj Ivančan, a ove godine provedena su početkom studenog. Naglasak u istraživanjima stavlja se na metalurško središte iz razdoblja ranog srednjeg vijeka, prvo takvo u Republici Hrvatskoj. Nakon geofizičkih ispitivanja (Branko Mušič, SLO) u proljeće ove godine na istom prostoru provedena su i arheološka iskopavanja koja su potvrdila rezultate dobivene magnetometrom i georadarom. Arheologija je potvrdila gotovo sve objekte prepoznate nedestruktivnim metodama, a među pokretnim nalazima pronađen je vrlo vrijedan brončani jezičac pojasne garniture iz 8. stoljeća.

 

5. Torčec – Cirkvišče, srednjovjekovno i ranonovovjekovno groblje

Na položaju Cirkvišče sjeverno od Torčeca provedena je 5 sezona istraživanja, a tijekom dva tjedna dr.sc. Siniša Krznar prepoznao je oko 50 grobnih ukopa iz razdoblja kasnog srednjeg i ranog novog vijeka na površini od oko 50 m2.  Pored groblja stajala je i crkva Sv. Stjepana čiji su se skromni ostatci prepoznali protekle godine, kao i najraniji grobni ukop na tom prostoru datiran u 8. stoljeće. Takvo groblje pruža mogućnost antropološke analize i stvaranje demografske slike i rekonstrukciju uvjeta života ljudi u Podravini na prijelazu iz kasnog srednjeg u rani novi vijek.

 

Razvidno je kako je protekla godina bila izuzetno plodna za arheologe i kako će ju biti teško nadmašiti u 2014. godini. Kolege s Instituta za arheologiju vjerojatno će nastaviti s istraživanjima na položajima Cirkvišče i Sušine, a Muzej grada Koprivnice namjerava u proljeće istražiti srednjovjekovno selište na položaju Crlenika u Mekišu kod Podravskih Sesvete te krajem ljeta započeti s višegodišnjim istražnim radovima na utvrdi Gorbonuk u Kloštru Podravskom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.