Preventivni radovi u zaštiti etnografskih predmeta

Sukladno Planu preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja grada Koprivnice 2020.-2024. planirano je provođenje mjera preventivne zaštite na predmetima koji su dio Etnografskih zbirki Muzeja grada Koprivnice. U tu svrhu, sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, prema planiranom, ove godine nabavljen je zaštitni materijal za pohranu muzejskih predmeta iz Etnografskih zbirki kako bi se provele mjere preventive zaštite kojima se žele poboljšati uvjeti čuvanja muzejskih predmeta i usporiti propadanje predmeta kulturne baštine. Već tradicionalno, u provođenju mjera preventivne zaštite kustosima i osoblju Muzeja grada Koprivnice pomažu studentice i studenti. Tako je i ove godine, uz pomoć studentice, započelo provođenje mjera preventivne zaštite etnografskih tekstilnih predmeta, na predmetima koji su među najosjetljivijim muzejskim predmetima na svoju okolinu. Dio provođenja mjera preventivne zaštite je oblaganje u zaštitni materijal i pohrana u adekvatnu muzejsku opremu kako bi se predmeti etnografskog tekstila zaštitili od prašine i prljavštine te time poboljšali uvjeti njihove zaštite i očuvanja. Nakon provođenja mjera preventivne zaštite predmeta etnografskog tekstila, sljedeći korak je provođenje mjera preventivne zaštite na drvenim predmetima prekrivanjem predmeta zaštitnim materijalom ili oblaganjem u zaštitni materijal kako bi se etnografski drveni predmeti zaštitili od prašine i nečistoća te poboljšali uvjeti njihove zaštite i očuvanja i time usporilo ili spriječilo propadanje predmeta kulturne baštine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.