Priprema muzejskih programa za 2023. godinu

Svake jeseni započinje se s pripremom programskih aktivnosti za sljedeću godinu usporedno s izradom financijskog plana, odnosno proračuna ustanove. Tako su sukladno javnom pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu dovršene prijave Muzeja grada Koprivnice, njih ukupno deset, na područjima muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti, potom rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture te zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine i nematerijalnih kulturnih dobara. Rok za podnošenje prijava bio je 12. listopada za prve skupine programa, odnosno 26. listopada 2022. godine za programe zaštite kulturne baštine.

Ove je godine došlo do promjene prijavnih obrazaca pa je tako u muzejskoj djelatnosti otvoreno tek šest programskih područja među kojima je prijavljen godišnji izložbeni program Galerije Koprivnica, jedna međumuzejska suradnja (DAB ’23), a zatraženo je u sufinanciranje Podravskog zbornika i njegove Biblioteke među kojom će se naći zbornici radova sa skupova održanih o kiparu Ivanu Saboliću i stradanju Roma u Podravini tijekom Drugog svjetskog rata. Prijavljen je i redoviti program preventivne zaštite i nastavak restauratorskih radova na muzejskoj građi, kao i pedagoški edukativni program Muzejska učionica s većim brojem aktivnosti za najmlađu muzejsku publiku. Kod opremanja planirana je nabava poličnih regala za potrebe kvalitetne pohrane postojeće i novopridošle muzejske i knjižnične građe, a u planu je i informatizacija ustanove. U sljedećoj godini namjerava se provesti i rekonstrukcija fasadne obloge Galerija Koprivnice kao nastavak radova na ovogodišnju zamjenu dotrajale stolarije. Kod arheoloških istraživanja nastavit će se s radovima na lokalitetu Draganovec, započetih 1981. i 1982. te 2021. i 2022. godine, prepoznat kao položaj antičke postaje Piretis, važno središte u vrijeme Rimskog Carstva. Jednako tako, nastavit će se s intenzivnim istraživanjem i dokumentiranjem podravske nematerijalne baštine, a ovoga puta na redu su tradicijska umijeća ukrašavanja izvorne ženske narodne nošnje: ivanečki vez i tradicijski nakit. Sveukupno je za sve navedene programe planirano 1.269.253,29 kn, od čega više od polovine (664.500,00 kn) otpada na sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Uz to, sukladno novom Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi do kraja listopada 2022. godine otvoren je i Poziv Koprivničko-križevačke županije za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2023. godinu na koji će se kandidirati dio potrebnih sredstava navedenih programa, dok će se preostala sredstva osigurati kroz redovnu djelatnost ustanove od strane Osnivača te donacija i vlastitih sredstava.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.