Provedena probna arheološka istraživanja u Koprivničkom Ivancu

U razdoblju između 18. i 28. srpnja, zahvaljujući sredstvima općine Koprivnički Ivanec i Muzeja grada Koprivnice, provedeno je probno arheološko iskopavanje lokaliteta Log 1 kod Koprivničkog Ivanca. Radi se o višeslojnom lokalitetu na kojem su tijekom dosadašnjih terenskih pregleda prikupljeni površinski nalazi koji upućuju na okupaciju položaja tijekom srednjeg brončanog doba (Licenska kultura), mlađeg željeznog doba i (kasne)antike.

Zacrtani cilj provedenog istraživanja bilo je utvrđivanje kontinuiteta naselja tijekom antičkog razdoblja, a vezan je uz sveobuhvatno istraživanje antičkog i kasnoantičkog razdoblja na prostoru Podravine. U sklopu navedenog programa nastoje se utvrditi tipološke i morfoloških karakteristika lokalne keramičke produkcije na prostoru Podravine te rasvijetliti činjenica/nepoznanica što se događa s naseljima tijekom 4. i početkom 5. stoljeća, tj. zašto većina njih u navedeno vrijeme prestaje funkcionirati.

U vidu istraživanja navedene problematike tijekom ovogodišnjeg probnog istraživanja otvorena je površina od 200-tinjak m² na unaprijed određenom položaju, na kojem su ranije prikupljeni indikativni ulomci keramike. Na navedenoj je površini tijekom radova istraženo čak 35 objekata različitih dimenzija i tlocrta unutar kojih je prikupljena veće količina lokalne i uvozne keramike, ali i nekoliko kamenih (brusevi, žrvnjevi) i metalnih (novac, ukrasne pločice/aplike) nalaza. Količina istraženih objekata govori o iznimno gusto i intenzivno okupiranom naselju, barem na dijelu koji je istražen. Temeljem preliminarnih opservacija najveći broj istraženih cjelina čine otpadne jame te manji i veći zasad još funkcijom nedefinirani prostori. Tri se objekta mogu interpretirati kao stambeni, a istraženo je i jedno otvoreno ognjište te ukopana peć.

U narednom razdoblju predstoji preliminarno čišćenje prikupljenih nalaza i njihova obrada, provedba konzervatorsko-restauratorskih radova na metalnim predmetima te provedba radiokarbonskih analiza temeljem kojih će se utvrditi i apsolutne datacija funkcioniranja naselja. Navedene će datacije tijekom cjelovite znanstvene obrade prikupljenog materijala, zajedno s prikupljenim ulomcima uvozne keramike, doprinijeti izradi tipološke, morfološke i kronološke klasifikacije lokalnog materijala, tj. njegov razvoj kroz stoljeća.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.