Restaurirane još 3 slike Ivana Generalića

Još u 2014. godini, prilikom obilježavanja 100. godišnjice rođenja Ivana Generalića započet je proces restauriranja djela iz donacije poklonjene Galeriji naivne umjetnosti 1980. godine. Zahvaljujući brzom odazivu konzervatora iz Odjela u Bjelovaru, financijskoj potpori i hitnoj intervenciji Ministarstva kulture Republike Hrvatske restaurirana je tada najugroženija slika Smolek koja je ujedno i prva slika na staklu restaurirana od strane stručnjaka iz HRZ-a.
Nakon toga viša restauratorica-tehničarka Magdalena Vlaho (Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu) izvršila je pregled preostale građe te je zaključeno kako je nadalje neophodno zaštititi još 3 slike Ivana Generalića (Pastirica, 1976., ulje/staklo, 1100 x 1730 mm; Rogati konj, 1974., ulje/sekurit, 1200 x 1700 mm i Štuce, 1974., ulje/staklo, 1140 x 880 mm) te sliku Ivana Večenaja (Raspeće, 1978., ulje/staklo, 820 x 760 mm). Svi ovi radovi Ivana Generalića nastali su u posljednjoj fazi stvaralaštva, 1970-ih godina, pri čemu je Rogati konj reminiscencija je na bajkovitost, čudnovatost i irealne elemente koji se u njegovu slikarstvu javljaju od 1950-ih godina. S druge strane, Pastirica, a posebno Štuce odraz su želje za jednostavnošću, čistoćom sve do potpune redukcije motiva ili pretvaranja istog u simbol. Ministarstvo kulture ponovno je prepoznalo važnost i značaj Ivana Generalića i Ivana Večenaja na nacionalnoj razini te financijski popratilo restauraciju ovih iznimnih ostvarenja. Nakon gotovo godinu dana slike Ivana Generalića 21. siječnja vraćene su „kući“, u Galeriju naivne umjetnosti, u Hlebine. Oštećenja na radovima nastala su uslijed neadekvatnih slikarskih podloga, korištenja određenih boja i mikroklimatskih uvjeta u kojima su slike boravile, što ne treba čuditi jer se muzeološki principi zaštite intenzivno razvijaju tek posljednjih desetljeća. Stoga je izuzetno bitno održati ova djela u što boljem i kvalitetnijem stanju čemu će provedena restauracija sigurno pomoći. Nama preostaje osigurati što je bolje moguće mikroklimatske uvjete kako bi se mogućnosti ponovnog oštećenja otklonile ili barem svele na najmanju moguću mjeru. U iščekivanju povratka Raspeća Ivana Večenaja, u 2016. planirana je zaštita ugroženih crteža Ivana Generalića i raznih autora (Mijo Kovačić, Franjo Filipović, Ivan Večenaj…) čime Muzej grada Koprivnice i dalje nastavlja kontinuiranu brigu o fundusu koji mu je povjeren na čuvanje i izlaganje.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.