Restaurirane umjetnine vraćene u Zbirku naivne umjetnosti

Ciklus zaštitnih radova na Zbirci naivne umjetnosti za 2023. godinu zatvoren je nedavnim povratkom tri restaurirane umjetnine, prema unaprijed određenom Planu preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2020. – 2024. godine kojim su, nakon pregleda Zbirke i konzultacija s restauratorima, utvrđeni prioriteti djelovanja. Prema Planu, konzervatorsko-restauratorski radovi nastavljeni su u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom u Zagrebu. Slike su ljetos odvezene u zagrebačke radionice, a u petak (24. 11.) su vraćene u Muzej grada Koprivnice.

Riječ je o slikama Mirka Viriusa i Franje Mraza, pripadnika prve generacije Hlebinske škole. Prošecija Mirka Viriusa (1937., tempera/papir, 500 x 690 mm, MGK-HLB-420) imala je najvidljivija oštećenja u znatnim gubicima slikanog sloja, posebice u gornjoj trećini slike, te oštećenjem uz donji rub nastalim djelovanjem vlage. Gubitak boje primijećen je i na Mrazovom akvarelu Selo Levača – Markitin konak (1934., akvarel/papir, 260 x 430 mm, MGK-HLB-433), uz manja oštećenja i sloj površinske nečistoće koja je prekrivala i Verestuvanje (1940., ulje/platno, 590 x 710 mm, MGK-HLB-428). Uz rub platna i okvira bila su prisutna manja oštećenja, boja se mjestimice počela odizati s platna, a na nekoliko mjesta uočavao se i gubitak oslika, mjestimice i do platna. Sva ova oštećenja uspješno su sanirana zahvaljujući brzoj reakciji i provedbi zaposlenika Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu.

Osim što pripadaju u same početke formiranja Hlebinske škole, ove umjetnine pokazuju i svojevrsni razvojni put naivnih umjetnika koji su do slika na staklu došli istraživanjem drugih materijala – od crteža i akvarela na papiru do ulja na platnu. Tematika svakodnevnog života ovdje se proteže od tipičnih poslova do surovih bilježenja seoskog života i smrti koja otkriva naličje svijeta živućih uz postelju umirućeg. Veselimo se predstavljanju obnovljenih umjetnina u jednom od naših nadolazećih stalnih postava!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.