Romi u Podravini i njihovo stradanje u Drugom svjetskom ratu

Povodom Svjetskog dana Roma u organizaciji Muzeja grada Koprivnice i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar održat će se znanstveno-stručni skup pod nazivom „Romi u Podravini i njihovo stradanje u Drugom svjetskom ratu“ u Galeriji Mijo Kovačić (Zrinski trg 9, Koprivnica) 8. travnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati.

Skup se održava neposredno pred 81. obljetnicu osnutka logora Danica u Koprivnici, otvoren 15. travnja 1941. godine, a sukladno činjenici da su Romi činili značaj dio tamošnjih zarobljenika. Iako je o povijesti Roma već dosta toga objavljeno, o njima samima se još uvijek ne zna dovoljno, a njihovo stradanje u Drugom svjetskom ratu nije rasvijetljeno s obzirom na to da u trenucima kada su bili zarobljeni nisu nužno popisani njihovi osnovni biografski podaci. U radu skupa sudjeluju povjesničari i drugi znanstvenici, etnolozi, povjesničari umjetnosti, kustosi i nezavisni istraživači koji su se do sada već bavili tim temama i objavljivali radove o povijesti Roma. Očekivani rezultati skupa su nove spoznaje o povijesti Roma u Podravini, pogotovo u 20. stoljeću i senzibilizacija znanstvene, stručne i šire javnosti za njihovo stradanje tijekom Drugog svjetskog rata. Nakon održavanja znanstveno-stručnog skupa predviđeno je objavljivanje zbornika radova. Program u nastavku:

Organizacijski odbor:

dr. sc. Robert Čimin, muzejski savjetnik, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice
dr. sc. Željko Holjevac, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar
dr. sc. Danijel Vojak, viši znanstveni suradnik, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
mag. hist. Nikola Cik, kustos/povjesničar, Muzej grada Koprivnice

PROGRAM:

Otvaranje skupa: 9:00 – 9:20
dr. sc. Robert Čimin, muzejski savjetnik, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice
prof. dr. sc. Željko Holjevac, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar
predstavnik Grada Koprivnice
predstavnik romske zajednice
predstavnik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Koprivnice

Sesija 1: Romi u Podravini prije Drugog svjetskog rata; 9:20 – 11:00
Moderator: Danijel Vojak
dr. sc. Hrvoje Petrić, red. prof., Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; “Iz starije povijesti Roma u Podravini”; 9:20 – 9:40
Vesna Peršić Kovač, Muzej grada Koprivnice; „Svakodnevni život Roma u Podravini prije Drugog svjetskog rata“; 9:40 – 10:00
Helena Kušenić, Muzej grada Koprivnice; „Romi u naivnoj umjetnosti“; 10:00 – 10:20
Rasprava: 10:20 – 10:40

Pauza: 10: 40 – 11:00

Sesija 2: Romi u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, 1941. – 1945., 11:00 – 12:20
Moderator: Nikola Cik
doc. dr. sc. Goran Hutinec, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; „Rasni zakoni u NDH“; 11:00 – 11:20
Đorđe Mihovilović, viši kustos, JUSP Jasenovac; “Slučaj Hrastina – primjer distorzije romskog stradanja u Drugom svjetskom ratu”; 11:20 – 11:40
Bibijana Papo Hutinec, doktorandica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; „Razvoj kulture sjećanja na genocid nad Romima na primjeru Jasenovca“; 11:40 – 12:00
Rasprava: 12:00 – 12:20

Ručak: 12:20 – 14:00

Sesija 3: Romi na podravskom području za vrijeme Drugog svjetskom ratu, 14:00 – 16:40
Moderatori: Nikola Cik / Danijel Vojak
dr. sc. Danijel Vojak, viši znanstveni suradnik, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; „Romi u Podravini i njihovo stradanje u Drugom svjetskom ratu, 1941.-1945.“; 14:00 – 14:20
dr. sc. Željko Karaula, znanstveni suradnik; „Stradanje Roma u koprivničkoj Podravini za vrijeme NDH – neki podaci i problemi istraživanja“; 14:20 – 14:40
dr. sc. Filip Škiljan, znanstveni savjetnik, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb; „Stradanja Roma i Srba u Podravini u vrijeme NDH“; 14:40 – 15:00

Pauza: 15:00 – 15:20

Vladimir Miholek, Đurđevac; „Romi na području Đurđevca tijekom Drugog svjetskog rata“; 15:20 – 15:40
Nikola Cik, Muzej grada Koprivnice; „Romi zatočeni u logoru Danica u Koprivnici“; 15:40 – 16:00
dr. sc. Vladimir Šadek, Koprivničko-križevačka županija; „Logor Danica i političke prilike u Podravini 1941. godine“; 16:00 – 16:20
Rasprava: 16:20 – 16:40

Zaključci skupa: 16:40 – 17:00

Opcionalno obilazak Spomen područja Danica po dovršetku skupa

Bookmark the permalink.

Comments are closed.