Stižu Avari i Slaveni

U petak 28. veljače 2020. godine u prostoru Galerije Koprivnica od 19:00 sati svečano će se otvoriti slovačka izložba „Avari i Slaveni sjeverno od Dunava“.

Radi se o prvoj od dvije izložbe u sklopu izložbenog ciklusa „Avari i Slaveni”, na kojoj je predstavljena materijalna ostavština Avara i Slavena iz razdoblja između sredine 6. i sredine 9. stoljeća. Autori izložbe su dr. sc. András Csuthy (Podunajské múzeum v Komárne), Marek Both (Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine) te Mário Žáčik (Tribečské múzeum v Topoľčanoch) i okuplja gotovo 250 arheološka predmeta iz četiri slovačke ustanove – The Slovak national museum – Museums in Martin, Podunajské múzeum v Komárne, Tribečské múzeum v Topol’čanoh, Archeologický ústav SAV Nitra te Privatne zbirke dr. sc. Nade Profantove (Praha, Češka). Izložbu je do nedavno bilo moguće vidjeti u Arheološkom muzeju u Zagrebu gdje je bila predstavljena paralelno sa izložbom „Avari i Slaveni južno od Drave“, autorica Anite Dugonjić iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i Anite Rapan Papeša iz Gradskog muzeja Vinkovci. O samom značaju ovog izložbenog ciklusa govori i činjenica da se radi o najznačajnijim predmetima materijalne kulture Avara i Slavena pronađenima na prostoru Slovačke Republike i Republike Hrvatske. Radi se ujedno i o prvoj dvojnoj izložbi vezanoj uz Avare i Slavene koja je dosad prezentirana u Hrvatskoj.

Izložba će se moći razgledati sve do 22. ožujka 2020. godine nakon čega će ju zamijeniti izložba „Avari i Slaveni južno od Drave“ kao drugi dio istog izložbenog ciklusa.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.