Tu na srcu mom / Zemlja u Zbirkama Muzeja grada Koprivnice

Izložba »Tu na srcu mom / Zemlja u Zbirkama Muzeja grada Koprivnice« otvara se u Galeriji Koprivnica 5. studenoga 2021. godine u 18 sati. Riječ je o trećoj iz niza izložbi posvećenih muzejskim zbirkama i predmetima, nakon drva i stakla, koji se u spremištima nalaze daleko od pogleda javnosti. Radi se o izložbi koja na primjerima predmeta iz muzejskog fundusa istražuje i predstavlja zemlju kao muzejski materijal sa različitim razdiobama značenja, ovisno o temi istraživanja materijalne i nematerijalne kulture pojedine znanstvene discipline te predmetima i cjelinama pojedinih muzejskih zbirki. Izložba naglasak stavlja na zemlju kao građevinski materijal i materijal predmeta svakodnevne upotrebe, znanja o zemlji, mapiranja prostora i inspiracije ljepotama krajolika, pa sve do posuda za pripremu i čuvanje hrane.

Zemljani predmeti (od nepečene i pečene gline) iz pojedinih muzejskih zbirki slojevito i kompleksno interpretiraju arheološku, tradicijsku, povijesnu i suvremenu kulturu upotrebe zemljanih predmeta u Koprivnici i okolici. Interpretacija baštine iz zbirki Muzeja grada Koprivnice, osim kao građevinski materijal i predmet svakodnevne upotrebe građanske i tradicijske kulture u arheologiji, etnologiji, povijesti, povijesti slikarstva, kiparstva i primijenjenih umjetnosti, ambalaži i pakiranju, u suvremenoj umjetnosti naglasak stavlja na slikarstvo, grafiku i fotografiju u kontekstu inspiracije i umjetničkih stilova i razdoblja, dok temu zemlje u kontekstu razdiobe obrađuje u interpretaciji materijalne i nematerijalne baštine (materijal, prostor, povijesni i kulturno političkog, ekonomskog i kulturno-povijesnog konteksta, građanske i tradicijske kulture, običajnog i građanskog prava, simbola i značenja. Različite teme utječu na muzejsku priču o zemlji, materijalu od kojeg je predmet izrađen, povijesnom prostoru i granicama, vojnoj povijesti, ratovima i obrambenim sustavima, kartografiji, planovima, kartama i atlasima, ekonomskoj povijesti i proizvodnji zemljanih proizvoda, zavičaju ili inspiraciji krajolikom. Ovisno o muzejskom predmetu i temi kojom se pojedini kustos bavi, kontekst omogućuje različitu vrstu interpretacije pojma zemlje, što je još jedan razlog slojevitog pričanja različitih muzejskih priča omnibus forme u interpretaciji baštine koja se čuva u Muzeju grada Koprivnice.

Ideja o seriji izložaba o materijalima u muzeju krenula je 2019. godine na inicijativu ravnatelja muzeja dr. sc. Robarta Čimina, i do sada je predstavila pedesetak tema i ukupno tri stotine predmeta iz fundusa Muzeja grada Koprivnice. Autorica muzejske koncepcije je Draženka Jalšić Ernečić, a u timu kustosa izložbe o zemlji su Nikola Cik, Ilija Cikač, Dražen Ernečić, Draženka Jalšić Ernečić, Helena Kušenić, Marija Mesarić, Vesna Peršić Kovač, Ivan Valent i Maša Zamljačanec.

Izložba će se moći pogledati do 12. prosinca u redovno radno vrijeme Galerije Koprivnica, ponedjeljkom i utorkom od 7.00 do 15.00 sati, od srijede do petka od 10.00 do 18.00 sati te subotom i nedjeljom od 10.00 do 14.00 sati. Ostvarena je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Koprivnice.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.