Vjesnik AMZ-a posvećen Željku Demi

Nedavno je iz tiska izašao novi broj Vjesnika Arheološkog muzeja u Zagrebu, 54. izdanje u 3. seriji za 2021. godinu, posvećen njihovom dugogodišnjem arheologu i muzejskom savjetniku dr.sc. Željku Demi. Radi se o arheološkom godišnjaku, znanstvenom časopisu s vanjskim istorazinskim vrednovanjem u kojem se kroz posljednjih stoljeće i pol objavljuju znanstveni, stručni i pregledni radovi iz pretpovijesne, antičke i srednjovjekovne arheologije, povijesti i numizmatike te drugih srodnih znanstvenih disciplina koji prethodno nisu bili objavljeni u nekom drugom mediju. U kategorizaciji Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj svrstan je u najvišu kategoriju domaćih časopisa (a1), indeksira se u svjetskim znanstvenim bazama poput Scopusa i ESCI-ja, a kontinuirano objavljuje međunarodne radove.

Željko Demo je čitav radni vijek proveo u matičnoj ustanovi, a prethodno je aktivno surađivao sa Zorkom Markovićem u Muzeju grada Koprivnice. Iz tog razdoblja, na prijelazu 1970-ih u 1980-e, radio je na istraživanjima arheoloških lokaliteta Kunovec Breg (1979., 1980., 1981.), Draganovec (1981., 1982.), Starigrad – Kamengrad (1982., 1984.) i Starigrad – sv. Emerik (1983.). Tim je suradnjama doprinio razvoju arheologije u Podravini i obogaćenju muzejskog fundusa, a što je i kasnije imalo odjeka na novije generacije istraživača.

Sukladno tome, na poziv uredništva Vjesnika prikupljeno je 30-ak znanstvenih radova izHrvatske i okolnih zemalja s kasnoantičkim i srednjovjekovnima temama kojima se i sam Željko Demo bavio, a posebno veseli što ih je nekoliko vezano i uz našu Podravinu. Tako se među 582 stranice arheologije našao zajednički rad Tajane Sekelj Ivančan i Damira Doračića o ranosrednjovjekovnim žvalama iz obiteljske zbirke Zvijerac u Torčecu, podravsko selo koje su potom dotakli Siniša Krznar i Luka Štefan u radu o slavonskih banskih i ugarskih denara iz jednog groba na lokalitetu Cirkvišče. Muzej grada Koprivnice uključen je u Vjesnik dvojako. Goran Bilogrivić nanovo je obradio jedan ranosrednjovjekovni mač iz šljunčare Jegeniš koji se čuva u koprivničkom muzeju, a ravnatelj Robert Čimin predstavio je rezultate provedenih četverogodišnjih istraživanja lokaliteta Sošice kraj Đurđevca. U potonjem izvornom znanstvenom radu na 30-ak stranica po prvi puta izneseni su konkretni zaključci vezani uz počelo srednjovjekovnog Đurđevca, odnosno razvoj sakralnog objekta sv. Jurja oko kojega se razvilo prvo srednjovjekovno naselje istoga imena. Budući da su svi navedeni radovi dvojezični (hrv-eng) isti će se biti od koristi široj srednjoeuropskoj znanstvenoj zajednici te time izravno promovirati povijesne i baštinske vrijednosti našeg kraja. Vjesnik je dostupan u otvorenom pristupu na portalu „Hrčak“ na poveznici https://hrcak.srce.hr/broj/21007. Koprivnički muzej na ovaj način izrazio je najbolju moguću zahvalu umirovljenom znanstveniku čiji je početak velike karijere vezan upravo uz Podravinu.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.