Za zaštitu i restauraciju muzejske građe u 2022. godini osigurano preko 120 tisuća kuna

U rujnu 2019. godine Stručno vijeće Muzeja grada Koprivnice donijelo je Plan preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2020. – 2024. godine prema kojem se u navedenom razdoblju, sukladno dostupnim financijskim sredstvima, planira provoditi preventivna zaštita muzejske građe te konzervatorsko-restauratorski radovi. U dosadašnjem tijeku godine iz javnih izvora financiranja osigurana su sredstva za provedbu obje vrste zahvata u ukupnom iznosu od 95.000 kn i to 75.000 kn za provedbu konzervatorsko-restauratorskih zahvata, a 20.000,00 kn za nabavu materijala za preventivnu zaštitu građe. Uz navedeno, Muzej je za provedbu dodatnih konzervatorsko-restauratorskih postupaka osigurao sredstva iz vlastitih izvora financiranja.

S obzirom na činjenicu da se radovi financiraju iz četiriju izvora (Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Ministarstvo kulture i medija, Muzej grada Koprivnice) pojedine je konzervatorsko-restauratorske radove bilo moguće započeti i ranije, tj. početkom godine. Tako je restauratorica Štefica Nemec Panić u prvoj polovici godine provela restauraciju 7 djelomično i cjelovito sačuvanih srednjovjekovnih kožnih cipela, datiranih u prijelaz 15. na 16. stoljeće, pronađenih tijekom arheoloških istraživanja utvrde Gorbonok kod Kloštra Podravskog. Radi se o nastavku radova koji su započeli 2021. godine kada su restaurirani dijelovi 6 cipela. Ovogodišnjim je radovima završena ova cjelina radova, koja je ujedno označila i završetak svih konzervatorsko-restauratorskih radova na svim tipovima materijala / nalazima prikupljenim tijekom istraživanja ovog lokaliteta. O značaju provedenih postupaka, ali i samim nalazima, govori činjenica da je radovima utvrđen način izrade srednjovjekovnih cipela, tj. slojevitost materijala i spajanja različitih komada kože u cjelinu, tip materijala koji je korišten, ali i sam izgled cipela.

Tijekom narednih ljetnih i jesenskih mjeseci u planu je restauracija građe iz etnografskih i povijesno-umjetničkih zbirki. Iz Zbirke predmeta vezanih uz vjerovanja, igre i običaje i u ovoj su godini izdvojene dvije glaže na kojima će do jeseni radove provoditi restauratorica Sara Riđički. Uz glaže, tijekom ljetnih mjeseci, provest će se i konzervatorsko-restauratorski postupci na 19 metalnih predmeta iz triju etnografskih zbirki; Zbirke predmeta vezanih uz vjerovanja, igre i običaje, Zbirka tradicijskog graditeljstva i stanovanja, Zbirka tradicijskog gospodarstva.

Iz Zbirke naivne umjetnosti u ovoj su godini za restauraciju izdvojena dva crteža (tuš na papiru) Mirka Viriusa: Autoportret i Portret u profilu. Radove će kao i dosadašnjih godina izvoditi konzervator savjetnik mr.sc. Irena Medić (tvrtka Konzervator Geo-Med d.o.o., Zagreb). Što se tiče nastavka restauracije predmeta iz Zbirke arhitekture i urbanizma i u ovoj će ovoj godini biti upućeno osam nacrta različitih dimenzija na kojima će postupke provoditi tvrtka MK knjigovežnica i kartonaža iz Zagreba. Radi se o nastavku radova započetih 2020. godine, a svi predmeti iz ove zbirke obuhvaćeni su i programom digitalizacije koja će biti završena tijekom ove godine.

Govoreći o restauraciju građe, bitno je spomenuti i konzervatorsko-restauratorske radove koji se izvode usporedno s navedenim Planom, a vezani su uz pojedinačne jednogodišnje ili višegodišnje projekte koje Muzej provodi u sklopu kojih, ili kroz vlastite prohode, osigurava sredstva za postupke zaštite. Iako se u većini slučajeva radi o restauraciji građe prikupljenoj arheološkim istraživanjima, pojedini radovi nisu vezani uz isto. Sukladno tome, početkom godine u Muzej je vraćeno 105 metalnih predmeta (kopče, broševi, sitni predmeti, novac) prikupljenih tijekom arheoloških istraživanja lokaliteta Đurđevac – Sošice 2019. godine nad kojima su tijekom posljednje dvije godine provođeni konzervatorsko-restauratorski radovi u Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru. Sredstva za provedbu radova, koja su iznosila preko 50.000 kn, osigurana su tijekom posljednje dvije godine kroz proračun Grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice te vlastita sredstva.

Za potrebe novog stalnog postava podruma Muzeja koji se ostvaruje kroz projekt reVITAlize, tijekom travnja i svibnja provedeni su konzervatorsko restauratorski radovi na kipu Bogorodice u molitvi koji će biti predstavljen u sklopu budućeg postava. Radove je provela tvrtka Multi-art, a njihova je vrijednost iznosila oko 11.500 kn. Nadalje, početkom godine na konzervatorsko-restauratorsku obradu u Muzej grada Siska upućeni su metalni (željezni i brončani) predmeti prikupljeni tijekom prošlogodišnjih probnih arheoloških istraživanja u Draganovcu, a tijekom lipnja u Međunarodni centar za podvodnu arheologiju metalni predmeti prikupljeni tijekom zaštitnog istraživanja kasnosrednjovjekovnog lokaliteta Novigrad Podravski – Sveta Klara 2022 te kasnosrednjovjekovni drveni tanjur pronađen prilikom zaštitnih arheoloških istraživanja malog dvorišta Muzeja 2021. godine.

Sukladno planu nabave materijala za preventivnu zaštitu ovih je dana u Muzej dopremljen i materijal za provedbu istog. Radi se o različitim zaštitnim folijama, arhivskim beskiselinskim kutijama, kartonima, papirima, beskiselinskim fotoalbumskim kutijama, vodonepropusnim vrećicama, konzervtorskim uglovima i sličnim predmetima koji se koriste za očuvanje muzejske građe. Iako potrebe Muzeja daleko premašuju mogućnosti nabave materijala za provođenje preventivne zaštite u svakoj se godini planski dogovaraju prioriteti, shodno čemu je i izrađen spomenuti plan. Iako su radovi na preventivnoj zaštiti muzejske građe cjelogodišnji posao najveći se dio ipak odvija tijekom ljetnih mjeseci, za vrijeme najpovoljnijih uvjeta za rad, a na čemu će se intenzivirati u nadolazećim danima.

Opisi fotografija:
Slike 1-2: Bogorodica u molitvi prije i nakon provedbe konzervatorsko-restauratorskih zahvata
Slike 3-9: Kasnosrednjovjekovne cipele (muške, ženske, dječje) i tkanina nakon provedbe konzervatorsko-restauratorskih zahvata

Bookmark the permalink.

Comments are closed.