Zaštita etnografske građe

Sukladno Planu preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja grada Koprivnice 2020.-2024. uz pomoć muzejskih tehničara, studenta korisnika stipendije Grada Koprivnice i konzervatora-restauratora i ove su godine provedene mjere preventivne zaštite i konzervatorsko-restauratorski radovi na predmetima (tekstil, staklo) iz etnografskih zbirki.

Nabavljen je zaštitni materijal (nepuferirani beskiselinski papir, beskiselinske kutije, upojni papir, slica gel itd.), provedena pohrana tekstilnih predmeta u beskiselinske kutije obložene beskiselinskim papirom. U njih su pohranjeni tekstilni predmeti, prekriveni slojem beskiselinskog papira, dok je u svaku kutiju stavljena vrećica silica gela koji smanjuje postotak vlage unutar kutije. Predmeti poput šešira, rukavica i kapica-poculica ispunjeni su beskiselinskim papirom kako bi se sačuvao njihov oblik, dok su veliki predmeti poput rubaca obloženi beskiselinskim papirom i pohranjeni na role kako bi se uklonili nabori i predmet što manje savijao. Mjere preventive zaštite provedene su i na slikama na staklu – glažama. Svaka slika zasebno je pohranjena u beskiselinsku kutiju vodoravno. Unutar kutije postavljen je debeli sloj upojnog papira bugačice ispod i iznad slike koji dobro upija vlagu. U kutiju je stavljana i vrećica desikanta koja također smanjuju postotak vlage unutar kutije.

Uz navedeno, provedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na dvije glaže: S.Peteru.Ipsus.S.Paulus, nepoznati autor, ulje na staklu, 40,5 x 29,5 cm, MGK 1986 i Srce Isusovo, nepoznati autor, ulje na staklu, 30 x 20 cm, MGK 405. S lica slike S.Peteru.Ipsus.S.Paulus uklonjena je površinska nečistoća. Fragmenti su zalijepljeni Aralditom 2020 koji je ujedno i smola u kojoj su izliveni nedostajući fragmenti. Nakon sušenja smole i spojeva, nedostajući dijelovi retuširani su akrilom. Stakleni nosilac slike Srce Isusovo sačuvan je u cijelosti, ali je slikani sloj u lošem stanju, nedostaje ili se odvaja. Nakon uklanjanja površinskih nečistoća, napravljen je retuš prema originalnim sačuvanim konturama i usporedbi sa sličnim slikama u etnografskoj građi. Okrivi slika su bili u lošem stanju, labilni i nedovoljno široki da se slika zaštiti dodatnim slojem stakla pa su izrađeni novi sa zaštitnim slojem stakla ispod slike.

Sredstva za navedene zaštite na muzejskoj građi osigurali su Ministarstvo kulture i medija, Koprivničko-križevačka županija i Grad Koprivnica.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.