Zaštitna arheološka istraživanja lokaliteta Novigrad Podravski – Sv. Klara

Muzej grada Koprivnice 17. ožujka 2022. godine započeo je novu sezonu arheoloških istraživanja. Prvi od nekoliko lokaliteta koje u 2022. godini planira istraživati je Novigrad Podravski – Sveta Klara. U literaturi je lokalitet poznat kao mjesto srednjovjekovne crkve s grobljem oko kojeg se nalazi naselje, a nalazi se na prostoru današnjeg novigradskog groblja. Iako prostor današnjeg groblja nije moguće arheološki istražiti, okolne parcele oko groblja i dalje čuvaju tragove srednjovjekovnoga naselja. Svjesna navedene činjenice, ali i značaja samog srednjovjekovnog naselja, poznatog u literaturi kao Komarnica, naselja općina Novigrad Podravski je u sklopu priprema za širenje postojećeg groblja od Muzeja zatražila provedbu zaštitnih arheoloških iskopavanja. Cilj cjelokupnog programa (koje uključuj terenski rad te post terensku obradu, zaštitu i prezentaciju prikupljenih podataka) jest prikupljanje novih znanstvenih podataka koji će doprinijeti razumijevanju razvoja srednjovjekovnog naselja. Istraživanje se sastoji od dva djela: prvi je iskopavanje površine od 2000 m² na koju će se samo groblje širiti, dok je drugi provedba probnih arheoloških rovova na dodatnoj površini od 2500 m² na kojoj se planira urediti okolni prostor oko groblja. Razlog dvaju segmenata radova jest činjenica da se na prostoru na kojem je predviđeno istraživanje površinskim nalazima potvrđeno pružanje srednjovjekovnoga naselja, dok se na prostoru gdje će se provoditi probni rovovi ono pretpostavlja. Do sada je otvorena trećina predviđene površine za istraživanje unutar koje su zabilježeni brojni objekti (otpadne jame, stupovi, polukopani objekti) te veći sloj hodne površine naselja čija istraživanje tek predstoji. Temeljem preliminarne datacije ulomaka keramike te se strukture datiraju u vrijeme između razvijenoga srednjega vijeka i početka ranoga novoga vijeka (13. – 17. stoljeće). Predviđeno vrijeme istraživanja jest 20 radnih dana, tj. krajnji rok završetka provedbe iskopavanja jest 15. travnja. Vrijednost radova, koji uključuju troškove radnog stroja, provedbu istraživanja te post terenske analize i obradu, iznosi oko 70.000,00 kn i u cijelosti je osigurana iz sredstva Općine Novigrad Podravski.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.