Zatvoren Poziv na dostavu radova za Podravski zbornik 45/2019

Članovi Uredništva Podravskog zbornika sastali su se u ponedjeljak 1. srpnja 2019. godine kako bi razmotrili broj radova primljenih tijekom protekla 3 mjeseca koliko je Poziv trajao, a bio je upućen stalnim suradnicima i novim autorima koji pokrivaju različite dijelove društva kroz teme iz područja arheologije, povijesti, geografije, povijesti umjetnosti, etnologije, antropologije, konzervacije i restauracije, sociologije, gospodarstva, ekonomije, prirodoslovlja i književnosti i to u rasponu od najstarijih povijesnih razdoblja do suvremenosti. Osnovna poveznica ovom interdisciplinarnom pristupu je regionalno područje koje Zbornik pokriva, a odnosi se na Podravinu. Kako bi svoje mjesto u ovom godišnjaku Muzeja grada Koprivnice koji redovito izlazi još od 1975. godine pronašli autori različitih afiniteta i mogućnosti, Zbornik je podijeljen na tri cjeline. Prvu čine članci, opsežniji stručni radovi do 25 kartica teksta popraćenog slikovnim prilozima, druga je namijenjena prilozima – kraćim popularnim radovima koji mogu biti ilustrirani manjim brojem slikovnih priloga, a treću čine književni prilozi.

Prema broju od 20-ak pristiglih radova te različitim područjima koje oni pokrivaju vidljivo je kako dugogodišnji suradnici nastavljaju s proučavanjem relevantnih tema, a ne smijemo zanemariti niti brojne nove autore čiji radovi će novim temama i originalnim pristupom svakako pridonijeti većoj kvaliteti ovogodišnjeg izdanja. I ove godine brojem odskaču radovi povijesne tematike, ali obrađene su i teme poput nematerijalne kulturne baštine, digitalizacije, arheoloških istraživanja, likovnih umjetnosti i drugog. Obzirom na manju zastupljenost, osobito veseli doprinos istraživanjima prirodoslovnih, gospodarskih i suvremenih tema.

Slijedi postupak odabira radova koji će biti uvršteni u 45. broj Podravskog zbornika, a o rezultatima istog autori će biti pravovremeno obaviješteni. Predstavljanje knjige predviđa se za početak studenog 2019. godine u okviru proslave Dana grada Koprivnice.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.