Završena sustavna arheološka istraživanja lokaliteta Koprivnički Ivanec – Log/Parag I

U razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2019. godine odvijala se druga sezona sustavnih iskopavanja višeslojnog arheološkog lokaliteta Koprivnički Ivanec – Log/Parag I. Radi se o položaju koji je dio većeg kompleksa (Log-Parag I – V) koji se proteže uz južnu obalu nekadašnjeg toka potoka Gliboki, a o dugotrajnosti njegova funkcioniranja i privlačnosti položaja koji su zaposjedani svjedoče prikupljeni površinski nalazi keramike koji se datiraju od srednjeg brončanog doba (18. stoljeće pr. Kr.) do kasnog srednjeg vijeka (16. stoljeće).

Tijekom ovogodišnje kampanje istraživan je prostor lokaliteta na kojem su, tijekom sustavnih terenskih pregleda, prikupljeni površinski nalazi koji upućuju na postojanje naselja od kraja mlađeg željeznog doba do ranog srednjeg vijeka te postojanje radionice za taljenje željezne rude. Tijekom prošlogodišnje kampanje istražen je dio antičkog naselja iz dvaju vremenskih perioda, te dio ranosrednjovjekovnog naselja. Temeljem navedenog, prilikom početka ovogodišnjih istraživanja postavljena su tri cilja: 1) definirati prostorni raspored i međusoban odnos naselja iz različitih vremenskih perioda; 2) istražiti segment naselja iz razdoblja kasne antike (radi se o materijalu koji je na prostoru Podravine, ali i cjelokupne kontinentalne Hrvatske, izuzetno slabo poznat); 3) istražiti i definirati tip peći za taljenje željezne rude.

Tijekom istraživanja, koje je zajedno s pripremnim radovima te djelomičnom flotacijom prošlogodišnjeg materijala trajalo dva tjedna, veći je dio zacrtanih ciljeva ispunjen – zaključeno je kako antička naselja iz različitih vremenskih perioda kao i naselje iz razdoblja ranog srednjeg vijeka koriste iste položaje u odnosu na smjer pružanja nekadašnjeg potoka, no prepoznati objekti naseobinskog karaktera iz istog vremenskog perioda jasno su razdvojeni. U zadnjim danima iskopavanje prepoznato je i nekoliko objekata iz kasnoantičkog razdoblja čime je glavni cilj početka istraživanja ovog položaja i ostvaren. Nažalost, na mjestu prikupljenih površinskih nalaza talioničke zgure nisu pronađeni ostaci talioničkih peći tako da je zaključeno kako su se peći nalaze na nekom drugom položaju, a materijal koji je dospio na površinu pripada zapunama istraženih ranosrednjovjekovnih jama.

Financijska sredstva za ostvarenje ovog programa osiguralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačka županija te općina Koprivnički Ivanec kojima se ovim putem i zahvaljujemo. U narednom razdoblju pristupiti će za preliminarnoj obradi prikupljenih nalaza, njihovom čišćenju, analizi te izradi privremenog Izvješća.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.