Završili ovogodišnji radovi na lokalitetu Log-Parag 1

U četvrtak, 25. rujna 2018. završila su sustavna arheološka istraživanja višeslojnog lokaliteta Koprivnički Ivanec – Log-Parag I, koja su započela 5. rujna. Radi se o lokalitetu koji je dio većeg kompleksa koji se proteže uz južnu obalu nekadašnjeg toka potoka Gliboki. Sam je kompleks izuzetno zanimljiv i bogat, a o dugotrajnosti njegova funkcioniranja i privlačnosti položaja koji su zaposjedani svjedoče prikupljeni površinski nalazi keramike koji se datiraju od srednjeg brončanog doba (18. st. pr. Kr.) do kasnog srednjeg vijeka (16. st.).

Tijekom ovogodišnje kampanje istraživan je prostor lokaliteta na kojem su, tijekom sustavnih terenskih pregleda, prikupljeni površinski nalazi koji upućuju na kontinuirano naseljavanje položaja od mlađeg željeznog doba do ranog srednjeg vijeka, te postojanje peći za taljenje željezne rudače. Temeljem navedenog, prilikom početka ovogodišnjih istraživanja postavljena su tri cilja: 1) definirati prostorni raspored i međusoban odnos naselja iz različitih vremenskih perioda; 2) definirati unutar kojeg su razdoblja funkcionirale peći za taljenje željezne rudače; 3) istražiti segment naselja iz razdoblja kasne antike budući da se radi o materijalu koji je na prostoru Podravine, ali i cjelokupne kontinentalne Hrvatske, izuzetno slabo istražen.

Tijekom istraživanja, koje je trajalo 16 radnih dana, veći je dio zacrtanih ciljeva ispunjen – istražen je dio naselje iz razdoblja ranog srednjeg vijeka (8./9. st.) te dio naselja iz razdoblja kasnoantičkog vremena od 3. do 5. stoljeća. Utvrđeno je kako se talionička zgura nalazi u srednjovjekovnim objektima, što indirektno datira funkcioniranje peći u to razdoblje. te da se (kasno)antičko naselje nalazi u ravničarskom prostoru dok se ranosrednjovjekovno nalazi na blagoj padini prema bivšem potoku.

Financijska sredstva za ostvarenje ovog programa osiguralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačka županija i tvrtka Piškornica d.o.o kojima se ovim putem i zahvaljujemo. U narednom razdoblju pristupiti će za preliminarnoj obradi prikupljenih nalaza, njihovom čišćenju, analizi te izradi privremenog Izvješća.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.