Zbirka sakralne umjetnosti

Utemeljena je u siječnju 1946., nepunih mjesec dana nakon osnivanja Odbora za osnutak Muzeja grada Koprivnice 1945. godine, što je čini jednom od najstarijih zbirki koprivničkog muzeja. Zbirka sadrži pedesetak slika i isto toliko polikromirane drvene oltarne plastike 17. i 18. stoljeća koja je prikupljena od pojedinaca ili iz sakralnih spomenika koprivničke Podravine.

Predstavlja zanimljiv i cjeloviti prikaz provincijalnih umjetničkih dometa u koprivničkoj Podravini ”između gotike i baroka”, odnosno kasnobaroknog razdoblja iz vremena obnove crkvene umjetnosti. Umjetnine su akvizirane izvan sakralne upotrebe je na terenu, uglavnom na crkvenim tavanima, župnim dvorovima i u privatnom posjedu, a pronašao ih je i prikupio osnivač i prvi ravnatelj Muzeja grada Koprivnice dr. Leander Brozović, o čemu je zabilježio precizne podatke u ”Dnevnicima” prikupljene građe.

 

POVIJEST ZBIRKE

Zbirka je u izrazito lošem stanju zbog neprimjerenog smještaja. Predmeti iz Zbirke sakralne umjetnosti su od samog početka u izrazito lošem stanju i prvi puta u pola stoljeća postojanja Muzeja grada Koprivnice 2003. godine pokrenuta je sustavno planirana višegodišnja zaštita zbirke kao cjeline, od cjelovitih konzervatorsko – restauratorskih zahvata, preko primjerene pohrane u muzejskim spremištima do sustavne obrade, publiciranja i izlaganja u sklopu povremenih muzejskih izložbi i budućeg stalnog postava Muzeja grada Koprivnice.

 

Između 1951. i 1963. godine, te 1975. i 1989. godine jedan manji dio od desetak slika i skulptura izložen je u stalnom postavu Muzeja u neprimjerenim mikroklimatskim uvjetima. U vrijeme neposredne ratne opasnosti u vrijeme Domovinskog rata 1991. – 1995. cjelokupna Zbirka sakralne umjetnosti Muzeja grada Koprivnice pohranjena je u podrumu starog Magistrata koji je u više navrata plavljen, što je dodatno oštetilo predmete koji su ionako bili u izuzetno lošem stanju. Posebno je stradala pozlata na polikromiranoj drvenoj plastici koja se uslijed sušenja počela ljuštiti i otpadati. Zapravo se radi o indirektnim ratnim štetama na pokretnim kulturnim dobrima nastalim uslijed nepostojanja uvjeta za primjerenu muzejsku pohranu i čuvanje muzejske građe, nekontroliranih mikroklimatskih uvjeta i loše tehničke manipulacije muzejskim predmetima.

 

U povodu Dana Europe 09.05.2008. i Međunarodnog dana muzeja 18.05.2008. otvoren je prvi stalni postav Zbirke sakralne umjetnosti Muzeja grada Koprivnice. Zbirka sakralne umjetnosti je kao cjelina prvi put predstavljena javnosti od osnutka Muzeja grada Koprivnice 12.11.1945. godine.

 
 
 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.