Zbirka numizmatike

Voditelj zbirke:
Ivan Valent, kustos arheolog

Brojnost i raznovrsnost Zbirke numizmatike Muzeja grada Koprivnice plod je dugogodišnje sakupljačke aktivnosti muzealaca od njegova utemeljitelja dr. Leandera Brozovića pa do danas. Zbirku sačinjava papirnati i kovani novac, od najstarijih primjeraka poput rimskog carskog novca do modernih hrvatskih kuna iz 2001. g. (novčanica od 5 kuna van opticaja). Većinom je riječ o darovanju i ustupanju predmeta bez ikakve naknade, a manji dio pronađen je prigodom arheoloških iskopavanja. Zbirka danas broji 3811 predmeta, od čega je papirnati novac zastupljen s 910 primjeraka, a kovani s 2901 primjerkom.

Papirnati novac podijeljen je u 4 tematske cjeline (prema brojnosti i srodnosti): 1. papirnati novac Nezavisne države Hrvatske (1941.-1943.), 2. papirnati novac AustroUgarske monarhije (1902.1918.), 3. papirnati novac Jugoslavije (Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, SFRJ, moderne „exYu“ republike, 1918.1994.) i 4. ostali papirnati novac (razne države 20. st.: Njemačka, Mađarska, Rusija, Italija, Bugarska, Rumunjska, Kanada, SAD, Kina itd.).

Kovani novac potječe iz razdoblja antike, srednjeg vijeka, novog vijeka i modernog doba, a najstarije primjerke čini veći broj rimskog carskog novca od kojih bi svakako trebalo izdvojiti slučajno pronađenu ostavu novca 1952. g. kod Imbriovca. Riječ je o 274 komada novca pohranjenih u keramičku posudu (izvorno je bilo oko 420 primjeraka), odnosno srebrnih antoninijana iz vremena cara Galijena i njegovih prethodnika (210.262.). Osim toga, postoji još određeni broj rimskog novca pronađenih na položajima Farkašić kod Draganovca, Drnja i Sigetca Ludbreškog. Srednjovjekovni su primjerci novca nešto rjeđi, a više je primjeraka iz vremena Marije Terezije. Posebno je važan nalaz skupnog novca iz osmanlijskog razdoblja pronađen na mjestu današnje Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice 1908. g., a koju je 1947. g. akvizirao  dr. Leander Brozović (prilikom pronalaska nalaz je brojio 2065 komada turskih akči, a do danas ih je očuvano 1988). Velik dio zbirke čini i moderni novac 19. i 20. st., a prisutni su značajni primjerci gotovo svih europskih i svjetskih zemalja.

U posljednjih 30 godina organizirane su dvije izložbe novca u prostorima Podravske banke u Koprivnici: 1. Novac u Podravini kroz 300 godina (17.–20. stoljeće) (Zorko Marković; 1985. g.) i 2. Novčanice i obveznice na području Koprivničko-križevačke županije od 1848. do 1993. godine, s materijalom iz fundusa Muzeja grada Koprivnice i privatnih zbirki koprivničkih kolekcionara (Erich Carl Auer; 1993. g.).

Osnovna literatura:

1. Željko DEMO, „O skupnom nalazu novca antoninijana Galijenova vremena iz Imbriovca“, Podravski zbornik ’79, Koprivnica, 1979, 157185.
2. Vladimir GEJGER, „Papirnati novac iz numizmatičke zbirke Muzeja grada Koprivnice“, Podravski zbornik ’84, Koprivnica, 1984, 265274.
3. Zorko MARKOVIĆ, „Arheološka i numizmatička djelatnost u Brozovićevu muzeju“, Podravski zbornik 2425, Koprivnica, 1999, 7174.

 

Comments are closed.