Zbirka fotografija, pribora i negativa

Voditelj zbirke:
Dražen Ernečić, viši kustos povjesničar

Zbirka fotografija, pribora i negativa formirana je od 1945. godine kada u muzej dolaze prve fotografije, negativi na staklu, plan filmovi i film-role koje poklanjaju građani i koprivnički fotografi (Pleich, Zlatar, Šef). Dominira atelje fotografija, vedute grada koprivnice i okolice, amaterska i obrtnička fotografija te fotografije ranih putujućih fotografa. U vrijeme ravnateljstva dr. Leandera Brozovića 1945.-1962., Zbirka fotografija, pribora i negativa postavila je temeljne strukture današnje zbirke. Pritjecajem donacija, ali i novih radnih i dokumentarnih fotografija koje su temelj Fototeke u kojoj je prvi ”službeni” fotograf bio koprivnički obrtnik Dragutin Karlo Pleich. Tijekom vremena zbirka se postupno do danas obogaćivala donacijama, ostavštinama, poklonima i otkupima. Zbirka danas čuva vizualnu memoriju Koprivnice, a fotografije se razvrstavaju prema tematskim cjelinama (panorame i vedute, trgovi, ulice), svjetovni i sakralni objekti, javna plastika, osobe (pojedinačni i grupni portreti, društveni, politički, kulturni život grada), koprivnička društva (humanitarna, glazbena, zabavna), kultura i mediji (muzej, izložbe, koncerti, kazalište, kino i dr), obrazovanje i znanost, medicina, sport, gospodarstvo (industrija, obrti i trgovina), ugostiteljstvo, javne gradske službe i komunalna djelatnost (promet, redarstvo, vatrogastvo, groblja i pogrebne usluge), najrazličitiji gospodarski, kulturni, politički i javni događaji.

Fotografski pribor u Muzej grada Koprivnice u najvećoj je mjeri došao 2004. godine donacijama dvaju najznačajnijih koprivničkih obrtnika fotografa druge polovice 20. stoljeća, Karla Pleicha i Ivice Šefa, koji su osim autorskih fotografija Muzeju grada Koprivnice poklonili fotografski pribor i fotoaparate iz svojih ateljea, ali i iz vlastitih zbirki starih fotoaparata. Također, koprivnička prehrambena industrija Podravka prilikom uvođenja digitalnih tehnologija i napuštanja analogne fotografije u industrijskom i grafičkom dizajnu, Muzeju grada Koprivnice poklonio je dva kompleta kontaktnih repro-kamera (veću rusku i manju talijansku marke Durst) zajedno s priborom koji se koristio u tamnoj komori Studija za dizajn ambalaže.

 

Comments are closed.