Zbirka Fedora Malančeca

Voditelj zbirke:
Draženka Jalšić Ernečić, viši kustos povijesti umjetnosti

Zbirka Fedora Malančeca (Ostavština) obuhvaća razdoblje slikareva aktivnog djelovanja od sredine četvrtog do sredine osmog desetljeća 20. stoljeća. Planirano prikupljanje dijelova umjetničke ostavštine Fedora Malančeca (1902-1985) započeto je nakon sustavnog studijskog istraživanja građe u posjedu nasljednika koji su u više navrata Muzeju grada Koprivnice donirali (2003, 2004, 2007) dijelove slikareve ostavštine, odnosno ostavštine slikareve supruge Marcele Malančec, prije svega cikluse studija i crteža vezanih uz Koprivnicu i Podravinu, među kojima su ciklusi ”Podravski motivi”, ”Iz stare Koprivnice” i ”Iz čekaonice bratove advokature”. Muzej grada Koprivnice je 2009. godine iz posjeda obitelji Dubravec iz Koprivnice, koja je temeljem rodbinskih veza naslijedila ostavštinu Fedora i Marcele Malančec koji nisu imali djece i nasljednike u Zagrebu, otkupio veći broj od preko 1000 crteža i litografija dvaju najopsežnijih ciklusa crteža i studija Fedora Malančeca, ciklus ”Iz vlaka Zagreb – Koprivnica”, odnosno ciklus ”Iz koncertnog života”, koji su kronološki nastajali tijekom druge polovice 20. stoljeća.

 

Comments are closed.