Zbirka Franje Dolenca

Voditelj zbirke:
Draženka Jalšić Ernečić, viši kustos povijesti umjetnosti

Zbirka Franje Dolenca sadrži 24 umjetnine izvedene različitim slikarskim tehnikama od kojih su zastupljene tehnika ulja na platnu, kartonu, drvu i lesonitu, kombinirana tehnika, akvareli, crteži ugljenom, olovkom, suhim pastelima i tušem te grafički listovi izvedeni u tehnici bakroreza otisnuti na papiru. Umjetnine u zbirci nastale su tijekom 20. stoljeća, uglavnom u međuratnom i poslijeratnom razdoblju, uglavnom između 1950. i 1985. godine. Radi se o nevelikoj privatnoj zbirci umjetnina u kojoj je kolekcionar naglasak stavio na umjetnike zavičajnog kruga i umjetnike koji su mu bili osobne prijatelji, tako da prikupljene umjetnine kao cjelina odražavaju kolekcionarski intimizam Franje Dolenca dok se umjetnine po stilu i načinu uglavnom temelje na zemljaškim korijenima i ovise isključivo o osobnom ukusu kolekcionara umjetnina. Zbirka je u Muzej grada Koprivnice dospjela nakon smrti donatora 05.01.1989. godine ”Rješenjem o nasljeđivanju” od 12.07.1990. godine kao privatna kolekcija istaknutog hrvatskog biologa, sveučilišnog profesora i autora školskih udžbenika Franje Dolenca, porijeklom iz Podravine.

Franjo Dolenec (Hlebine, 29.04.1906. – Zagreb, 05.01.1989.) pučku školu pohađao je u Hlebinama, Gimnaziju je završio u Koprivnici 1925. godine. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a potom na pariškoj Sorbonni gdje je diplomirao prirodopis i zemljopis 1930. godine. Od 1930. do 1940. godine radio kao gimnazijski profesor u Koprivnici, a od 1940. živi i radi u Zagrebu, gdje od 1946. održava ogledna predavanja biologije i metodike nastave biologije studentima zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Od 1948. do 1976. godineje redoviti profesor Više pedagoške škole (Pedagoške akademije u Zagrebu), bavio se znanstvenim radom i pisanjem udžbenika za osnovne i srednje škole. Pariško razdoblje Franje Dolenca i studij na Sorbonni između 1925. i 1930. godine u velikoj je mjeri oblikovalo profil donatorove kolekcije, prije svega je se kao Podravac i hrvatski student u Parizu družio sa ”zemljašima” i slikarima koji su u isto vrijeme studirali u Parizu, prije svega su to bili Krsto i Željko Hegedušić s kojima ih je povezivalo hlebinsko podrijetlo. Ostatak ove nevelike privatne kolekcije, baš kao i filantropska gesta darivanja Muzeju grada Koprivnice, potvrdili su zavičajnu pripadnost kolekcionara Franje Dolenca koji je u drugoj polovici 20. stoljeća prikupio radove značajnih autora hrvatskog slikarstva. Zbirku uglavnom čine umjetnici koji su svojim porijeklom i radom vezani uz Podravinu: Krsto Hegedušić, Željko Hegedušić, Stjepan Kukec, Francina Dolenec, Miljenko Stančić, Tomislav Krizman, Dušan Kokotović, Mirko Rački i Omer Mujadžić koji je sredinom druge polovice 20. stoljeća naslikao portret donatora.

Iako se radi o brojčano maloj zbirci umjetnina, Zbirka je od posebnog značaja kako radi imena donatora prof.dr.sc. Franje Dolenca, tako i sadržajem zbirke koja je prikupljena na temelju zemljaške, odnosno post-zemljaške poetike i naglašene zavičajne pripadnosti kolekcionara umjetnina.

 

Comments are closed.