Zorko Marković primio godišnju nagradu HAD-a

Hrvatsko arheološko društvo tradicionalno, jednom godišnje, dodjeljuje nagrade istaknutim članovima Društva koji su svojim djelovanjem na području arheologije zadužili struku. Godišnja nagrada „Josip Brunšmid“ za 2013. godinu svečano je uručena 24. veljače 2015. godine Kristini Mihovilić iz Arheološkog muzeja Istre, a istu su podijelili Kornelija Minichreiter i Zorko Marković – dugogodišnji djelatnik Muzeja grada Koprivnice.

Dr. sc. Zorko Marković (Podgorač kod Našica, 1951.) diplomirao je arheologiju i povijest u Zagrebu 1975. godine. Već je u tijeku studija njegov rad prepoznat u obliku Prve prvomajske nagrade Sveučilišta za rad „Problem neolita u načiškoj regiji“ (Arheološki vestnik 27, Ljubljana, 1977.). Nakon diplomiranja radi kao profesor povijesti u srednjoj školi u Osijeku te kratko vrijeme kao kustos u Gradskom muzeju Križevci. Od 1978. do 2000. godine živi i radi u Koprivnici, gdje u Muzeju grada Koprivnice dolazi do zvanja muzejskog savjetnika. Može se reći kako je Marković tijekom 23 godine u Podravini utemeljio arheologiju kao znanstvenu disciplinu što se najbolje ogleda u njegovu doprinosu na nacionalnoj i srednjoeuropskoj razini. Doktorirao je 1989. godine u Ljubljani s temom “Sjeverna Hrvatska od neolita do brončanog doba” (izdanje Muzeja grada Koprivnice, 1994.). U to je vrijeme suradnik i voditelj niza arheoloških iskopavanja, izložbi, međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Autor je oko 200 kataloga, recenzija, izvještaja, prethodnih priopćenja, sinteza, studija, novinskih članaka, znanstvenih i stručnih radova. U Podravini je proveo velik broj arheoloških iskopavanja, a najznačajniji su rezultati istraživanja i definiranja regionalnog Seče-tipa sopotske kulture s najranijim eneolitičkim stupnjem, prepoznatog na lokalitetu Seče u Koprivničkim Bregima. Treba izdvojiti i iskopavanja na lokalitetima Koprivnička Rijeka – Rudina, Koprivnički Ivanec – Piškornica, Đelekovec – Ščapovo, Delovi – Grede I, Kamengrad itd. Terenskim pregledom evidentirao je više stotina arheoloških lokaliteta u sjevernoj Hrvatskoj, objavljenim u katalogu velike izložbe „40 godina arheoloških istraživanja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj“ te 2 izdanja „Registra arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hrvatske“. Bio je aktivan član koprivničke zajednice gdje ga ne treba zaboraviti kao jednog od osnivača legendarnog „Mariška banda“, ali i dugogodišnjeg aktivnog člana Povijesnog društva Koprivnica.

Od 2006. godine do danas radi kao znanstveni suradnik na Institutu za arheologiju, a 2010. godine dobiva zvanje višeg znanstvenog suradnika te je ujedno voditelj projekta “Prapovijesni identitet prvih zemljoradničkih populacija kontinentalne Hrvatske”. Voditelj je brojnih manjih sustavnih i opsežnih zaštitnih arheoloških iskopavanja poput onih na trasi autocesta. Član je komisija za ocjenu magistarskih i doktorskih radova te mentor pri izradi doktorskih disertacija iz područja arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Višegodišnji je član Uredništva znanstvenog časopisa Prilozi Instituta za arheologiju te Izvršnog odbora Hrvatskog arheološkog društva.

Nagrada „Josip Brunšmid“ HAD-a predložena je od strane dr. sc. Željka Deme, muzejskog savjetnika Arheološkog muzeja u Zagrebu, koji je s Markovićem surađivao na više iskopavanja krajem 1970-ih i početkom 1980-ih godina. Prijedlog je potaknut objavom znanstvenog djela „Beketinci Bentež, naselja iz eneolitika, ranoga i kasnoga srednjega vijeka“, u izdanju Instituta za arheologiju 2013. godine. Riječ je o opsežnom monografskom djelu koje predstavlja znanstvenu prezentaciju rezultata arheoloških iskopavanja obavljenih u Slavoniji na položaju Bentež kod Beketinaca. Prvi dio monografije predstavlja vrijedan doprinos istraživanju eneolitika (bakreno doba), dok njezin drugi dio obrađuje srednjovjekovna razdoblja. Na 400 stranica predočen je suvremen i interdisciplinaran pristup arheološkim istraživanjima, potkrijepljen brojnim rekonstrukcijama pojedinih naselja i objekata.

Svečana dodjela priznanja upriličena je u prostorijama Matice Hrvatske pod predsjedavanjem dr. sc. Jacqueline Balen, predsjednice Hrvatskog arheološkog društva. Svečanosti su prisustvovali koprivnički muzealci, ravnatelj Marijan Špoljar i kustos-arheolog Robert Čimin, te dugogodišnji suradnik Markovića i koprivničkog muzeja Ivan Zvijerac. Ne treba zaboraviti kako je podravska arheologija istu nagradu dobila i 2012. godine za višegodišnji istraživački rad dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan u okolici Torčeca i znanstvene monografije „Podravina u ranom srednjem vijeku“, također u izdanju Instituta za arheologiju. Čestitamo!

(RČ, 2015)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.